Acte necesare pentru inscrierea la pensia de limita de varsta

 • cerere pentru înscrierea la pensie pentru limita de varsta
 • carnetul de munca (original si copie);
 • carnetul de asigurari sociale (original si copie);
 • alte acte prevazute de lege privind vechimea în munca sau vechimea în serviciu realizata în alte sectoare de activitate;
 • livretul militar (original si copie);
 • diploma de studii (original si copie), adeverinta sau foaie matricola (original si copie) din care sa rezulte durata normala si perioada anilor de studii absolviti la zi, precum si certificarea absolvirii acestora;
 • pentru persoanele care au urmat cursurile unor institutii de învatamânt universitar în strainatate este necesara dovada recunoasterii acestora de catre statul român;
 • adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca;
 • adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;
 • dovada certificarii stagiului de cotizare;
 • procura speciala pentru mandatar (unde este cazul);
 • adeverinta din care sa rezulte data încetarii calitatii de asigurat;
 • acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 42/1990 etc.;
 • alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie.

         Documentele se depun la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
        Ghişeul 1 la parter

        Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici

 • Calculul pensiilor

  Punctul de pensie

  Valoarea punctului de pensie începând cu luna Iulie 2018 este de 1100 lei
  *******************

  Informaţii de interes public

  Informatii de interes public
  Informatii utile

  1312747 vizitări
  © 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ IT ADRIAN