PENSII ŞI BENEFICII

În sistemul public de pensii se acordă următoarele categorii de pensii:
  1. Pensie pentru limită de vârstă
  2. Pensie anticipată
  3. Pensie anticipată parţial
  4. Pensie de invaliditate
  5. Pensie de urmaş
În sistemul public de pensii în afara pensiilor, se mai pot acordă, în conditiile legii, următoarele prestaţii:
  1. Tratament balnear, altul decât cel care se suportă de la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru asiguraţi şi pensionari;
  2. Bilete de odihnă pentru asiguraţi;
  3. Ajutor de deces , în cazul asiguratului, pensionarului sau unui membru al familiei dintre aceştia.
___________________________________________________________________________

PUNCTUL DE PENSIE - 2022 -

Valoarea punctului de pensie începând cu luna IANUARIE 2022 este de 1586 lei
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

RAPORTĂRI ȘI INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

FORMULARE INTERES PUBLIC
INFORMAȚII UTILE
___________________________________________________________________________

1904677 vizitari
© 2019-2021 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciu Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela CIORTAN