Acte necesare pentru pensia anticipată

 • Cerere pentru înscrierea la pensie anticipata
 • carnetul de munca (original si copie);
 • carnetul de asigurari sociale (original si copie);
 • alte acte prevazute de lege privind vechimea în munca
 • adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca pentru perioada 01.04.1992-01.04.2001;
 • adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;
 • dovada certificarii stagiului de cotizare;
 • procura speciala pentru mandatar (unde este cazul);
 • adeverinta din care sa rezulte data încetarii calitatii de asigurat;
 • alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie.

         Documentele se depun la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
        Ghişeul 1 la parter
        Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici

 • Calculul pensiilor

  Punctul de pensie

  Valoarea punctului de pensie începând cu luna Iulie 2018 este de 1100 lei
  *******************

  Informaţii de interes public

  Informatii de interes public
  Informatii utile

  1312740 vizitări
  © 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ IT ADRIAN