ALTE PRESTAȚII ALE CASEI JUDEȚENE DE PENSII
Casa Județeană de Pensii Publice Argeș este instituţia publică din România prin care acordă pensii şi alte prestaţii de asigurări sociale cuvenite persoanelor cuprinse în sistemul public de pensii şi al accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, precum și o serie de indemnizaţii cu caracter reparatoriu, stabilite prin legi speciale.

Personalul care isi desfășoara activitatea in cadrul expertizei medicale sunt:

  1. Indemnizatii prevazute de legi speciale
  2. Expertiza medicala
  3. Accidente de muncă și boli profesionale
  4. Programe software

Ca instituţie publică autonomă cu rol fundamental în susţinerea financiară a persoanelor vârstnice, Casa Județeană de Pensii Publice Argeș are misiunea de a furniza servicii publice de calitate.

___________________________________________________________________________

PUNCTUL DE PENSIE - 2022 -

Valoarea punctului de pensie începând cu luna IANUARIE 2022 este de 1586 lei
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

RAPORTĂRI ȘI INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

FORMULARE INTERES PUBLIC
INFORMAȚII UTILE
___________________________________________________________________________

1904653 vizitari
© 2019-2021 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciu Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela CIORTAN