COMUNICAT EVIDENŢĂ CONTRIBUABILI

Comunicat Luna DECEMBRIE 2019 PENTRU: ANUL 2020

EVIDENŢĂ CONTRIBUABILI

În sistemul public de pensii, asigurarea este:
  1. Obligatorie , prin efectul legii, pentru anumite categorii de persoane şi
  2. Facultativă pentru persoanele care doresc să-şi completeze venitul asigurat sau să realizeze stagiu de cotizare.
Asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţii de asigurări sociale şi au dreptul să beneficieze de prestaţii de asigurări sociale, conform legii.
În sistemul public sunt contribuabili, după caz:
  1. Asiguraţii care datorează contribuţii individuale de asigurări sociale;
  2. Angajatorii şi instituţiile care efectuează plata ajutoarelor în situaţia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V;
  3. Persoanele juridice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. II, asimilate angajatorului în condiţiile prezentei legi;
  4. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj, instituţie care, pentru şomeri, este asimilată angajatorului;
  5. Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV şi VI, precum şi cele prevăzute la art. 6 alin. (2).
_________________________________________________________________________________
Informaţiile se pot obţine de la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
      Serviciu Evidenţă Contribuabili, la etajul I
Adresă e-mail: evidenta_contribuabili@cjparges.ro
Telefon: 0248/222394, INT.126
Poştă: CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ARGEŞ, Localitate PITEŞTI, str. I. C. BRĂTIANU, nr.38, jud. ARGEŞ
___________________________________________________________________________

PUNCTUL DE PENSIE - 2020-

Valoarea punctului de pensie începând cu luna SEPTEMBRIE 2020 este de 1442 lei
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

RAPORTĂRI ȘI INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

FORMULARE INTERES PUBLIC
INFORMAȚII UTILE
___________________________________________________________________________

1693116 vizitari
© 2019-2021 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciu Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela CIORTAN