ANGAJATORI

Angajatorii participanti la sistemul public de pensii sunt:
 1. Persoanele juridice care, potrivit legii, angajeaza personal salariat;
 2. Persoanele juridice cu care functionarii publici au raporturi de serviciu;
 3. Persoanele fizice care, potrivit legii, angajeaza personal salariat;
 4. Institutiile la care isi desfasoara activitatea persoanele care ocupa functii elective;
 5. Institutiile la care isi desfasoara activitatea persoanele numite in cadrul autoritatii executive, legislative sau judecatoresti;
 6. Agenţia Judeţeană de Ocupare şi Formare Profesională.
Sunt asimilate angajatorilor:
 1. Organizatiile profesionale
 2. Sindicale
 3. Patronale
 4. Partidele politice
 5. Organizatiile de pensionari şi alte organizaţii şi asociaţii cu sau fără personalitate juridică, în condiţiile in care au personal care desfasoara activităţi pe baza de contract individual de muncă sau contract individual de muncă cu timp de lucru parţial
Obligaţiile Angajatoriilor:
 1. să calculeze, să reţină din salariu şi să vireze lunar, conform legii, contribuţia individuală de asigurări sociale de stat;
 2. să calculeze şi să vireze lunar contribuţia de asigurări sociale datorată în calitate de angajator,conform legii;
 3. să respecte termenele de plată a contribuţiilor de asigurări sociale;
 4. să respecte cotele de contribuţie de asigurări sociale stabilite, în funcţie de condiţiile de muncă, prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ,cu modificările şi completările ulterioare;
 5. să respecte prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator;
 6. să întocmească şi să depună la organul fiscal competent Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (Declaraţia unica- D112), la termenul prevăzut de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare;
 7. să întocmească şi să depună declaraţie rectificativă în cazul în care se constată erori în cuprinsul declaraţiei nominale de asigurare.
 8. să achite ajutorul de deces, în conformitate cu prevederile art.126-130 din Legea nr.263/2010.

PUNCTUL DE PENSIE -2024 -

Valoarea punctului de pensie începând cu luna IANUARIE 2024 este de 2032 lei

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Proiectul SIPOCA 35

Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

2213600 vizitari
© 2019-2023 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciul Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela Elena CIORTAN