Angajatori

      Angajatorii sunt persoanele juridice sau fizice care angajeaza personal salariat si care participa in conditiile legii la sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

 

  Categorii de angajatori

      Angajatorii participanti la sistemul public de pensii sunt:

 • Persoanele juridice care, potrivit legii, angajeaza personal salariat;
 • Persoanele juridice cu care functionarii publici au raporturi de serviciu;
 • Persoanele fizice care, potrivit legii, angajeaza personal salariat;
 • Institutiile la care isi desfasoara activitatea persoanele care ocupa functii elective;
 • Institutiile la care isi desfasoara activitatea persoanele numite in cadrul autoritatii executive, legislative sau judecatoresti;
 • Organizatii ale cooperatiei mestesugaresti;
 • Agentia Judeteana de Ocupare si Formare Profesionala;
 • Sunt asimilate angajatorilor:

 • Organizatiile profesionale, sindicale, patronale, partidele politice, organizatiile de pensionari si alte organizatii si asociatii, cu sau fara personalitate juridica, in conditiile in care au personal care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau contract individual de munca cu timp de lucru partial;
 •  

  Obligaţiile angajatorilor

    Angajatorii participanti la sistemul public de pensii au urmatoarele obligatii:
        

 • sa retina din salariu si sa vireze lunar contributia individuala de asigurari sociale;
        
 • sa respecte termenele de plata a contributiilor;
        
 • sa depuna in banca contributiile datorate o data cu documentatia pentru plata salariilor;
        
 • sa calculeze, sa evidentieze si sa urmareasca plata majorarilor de intarziere;
        
 • sa asigure evidenta contribuabililor si a contributiilor pe baza codului numeric personal;
        
 • sa depuna declaratia lunara de asigurare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre BASS;
        
 • sa respecte termenele de depunere lunara a declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor si aobligatiilor de plata catre BASS;
        
 • sa stabileasca locurile de munca cu conditii deosebite si/sau speciale;
        
 • sa calculeze si sa plateasca lunar contributiile de asigurari sociale;
        
 • sa depuna cererea de pensionare impreuna cu actele doveditoare pentru persoanele prevazute in Legea nr. 263/2010 la art. 6.

   

  Termene

        Depunerea declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre BASS
        Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti in Legea nr. 263/2010.

        Depunerea declaratiei de asigurare sociala
        Persoanele prevazute in Legea nr. 263/2010 la art. 6, care au implinit varsta de 18 ani, sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare la casa teritoriala de pensii in termen de 30 de zile de la incadrarea in situatiile mentionate.

        Plata contributiei de asigurari sociale
        Termenele de plata a contributiei de asigurari sociale sunt:

 • data stabilita pentru plata drepturilor salariale pe luna in curs, in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale lunar, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata;
 • data stabilita pentru plata chenzinei a 2-a, in cazul angajatorilor ce efectueaza plata drepturilor salariale chenzinal, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata;
 • pana la sfarsitul lunii pentru luna in curs, in cazul asiguratilor prevazuti in Legea nr. 263/2010 la art. 6.
 • pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul asiguratilor prevazuti in Legea nr.263/2010.

        Depunerea dosarului de pensie
        Angajatorii la care isi desfasoara activitatea persoanele prevazute in Legea nr. 263/2010.

   

  Infracţiuni

        Fapta persoanei care dispune utilizarea in alte scopuri si nevirarea la bugetul asigurarilor sociale de stat a contributiei de asigurari sociale, retinuta de la asigurat, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

        Completarea formularelor tip privind contributia de asigurari sociale de catre functionar cu date nereale, avand ca efect denaturarea evidentelor privind asiguratii, stagiul de cotizare sau contributia de asigurari sociale ori efectuarea de cheltuieli nejustificate din bugetul asigurarilor sociale de stat constituie infractiune de fals intelectual si se pedepseste potrivit prevederilor Codului penal.

   

 • Calculul pensiilor

  Punctul de pensie

  Valoarea punctului de pensie începând cu luna Iulie 2018 este de 1100 lei
  *******************

  Informaţii de interes public

  Informatii de interes public
  Informatii utile

  1302814 vizitări
  © 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ IT ADRIAN