ANGAJATORI

Angajatorii participanti la sistemul public de pensii sunt:
 • Persoanele juridice care, potrivit legii, angajeaza personal salariat;
 • Persoanele juridice cu care functionarii publici au raporturi de serviciu;
 • Persoanele fizice care, potrivit legii, angajeaza personal salariat;
 • Institutiile la care isi desfasoara activitatea persoanele care ocupa functii elective;
 • Institutiile la care isi desfasoara activitatea persoanele numite in cadrul autoritatii executive, legislative sau judecatoresti;
 • Organizatii ale cooperatiei mestesugaresti;
 • Agentia Judeteana de Ocupare si Formare Profesionala; Sunt asimilate angajatorilor:
 • Organizatiile profesionale
 • sindicale
 • patronale
 • partidele politice
 • organizatiile de pensionari si alte organizatii si asociatii cu sau fara personalitate juridica, in conditiile in care au personal care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau contract individual de munca cu timp de lucru partial
 • Angajatorii au obligaţia:

 • să calculeze, să reţină din salariu şi să vireze lunar, conform legii, contribuţia individuală de asigurări sociale de stat;
 • să calculeze şi să vireze lunar contribuţia de asigurări sociale datorată în calitate de angajator,conform legii;
 • să respecte termenele de plată a contribuţiilor de asigurări sociale;
 • să respecte cotele de contribuţie de asigurări sociale stabilite, în funcţie de condiţiile de muncă, prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ,cu modificările şi completările ulterioare;
 • să respecte prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator;
 • să întocmească şi să depună la organul fiscal competent Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (Declaraţia unica- D112), la termenul prevăzut de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare,;
 • să întocmească şi să depună declaraţie rectificativă în cazul în care se constată erori în cuprinsul declaraţiei nominale de asigurare.
 • să achite ajutorul de deces, în conformitate cu prevederile art.126-130 din Legea nr.263/2010.
 • Calculul pensiilor

  Punctul de pensie

  Valoarea punctului de pensie începând cu luna Iulie 2018 este de 1100 lei
  *******************

  Informaţii de interes public

  Informaţii de interes public
  Anunţuri pentru cetăţeni
  Informatii utile

  1338132 vizitări
  © 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ IT ADRIAN