DESPRE C. J. P. ARGEŞ
EVIDENȚĂ CONTRIBUABILI
PENSII ȘI BENEFICII
BILETE DE TRATAMENT
PENSII INTERNAȚIONALE
A.M.B.P.
TRANSPARENȚĂ C. J. P.
ACTE ȘI FORMULARE
LEGĂTURI UTILE

ÎNTREBĂRI FRECVENTE - Portalul CNPP

CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE - CNPP

Proiectul SIPOCA 35

Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

COMUNICATE BILETE TRATAMENT

COMUNICAT PENTRU COMPLETAREA BILETELOR DE TRATAMENT VALABIL ȘI PENTRU ANUL 2020

BILETE TRATAMENT - Criterii și Condiții Generale

C. Criterii generale. Criteriile în baza cărora se acordă biletele pentru tratament balnear, în mod gratuit sau cu suportarea unei contribuţii
C.1. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de:
  1. pensionar al sistemului public de pensii;
  2. asigurat al sistemului public de pensii;
  3. beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii.
C.2. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care dovedesc existenţa unei afecţiuni medicale care să necesite tratament balnear, în conformitate cu prevederile legale.
C.3. Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au domiciliul sau reşedinta in Romania.
C.4. Biletele de tratament balnear se pot acordă numai în limita numărului locurilor la tratament balnear finanţat din bugetul asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin H.G..
C.5. Biletele de tratament balnear, inclusiv suplimentările primite de la CNPP prin redistribuire, se acorda in conformitate cu ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear, in functie de criteriile specifice, in limita locurilor repartizate, pe serii, staţiuni si unitati de cazare.
C.6. Din totalul biletelor de tratament balnear repartizate pentru fiecare luna, 3% rămân la dispoziţia conducerii casei teritoriale de pensii, pentru soluţionarea unor cazuri medicale grave, cazuri sociale deosebite etc., care necesita tratament balnear in regim de urgenţa.
C.7. Numărul total al biletelor acordate cu titlu gratuit se împarte pe serii şi staţiuni, proporţional cu numărul total al persoanelor beneficiare de prevederile unor legi speciale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
C.8. După repartizarea biletelor gratuite şi a celor aflate la dispoziţia conducerii, biletele rămase se repartizează pe serii, staţiuni şi unităţi de tratament, după cum urmează:
  1. cel puţin 80% pentru pensionari;
  2. până la 20% pentru asiguraţi.
C.9. În vederea aplicării criteriului specific al beneficiului unui bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani, în funcţie de DATA PREZENTĂRII ÎN STAŢIUNE înscrisă în biletul de tratament balnear, anul calendaristic se împarte după cum urmează:
  1. sezon: în perioada 15 mai - 31 august a fiecărui an;
  2. extrasezon:în celelalte perioade ale anului.
C.10. Biletele de tratament balnear se acordă individual, în cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear.
În situaţia neridicării biletului de tratament balnear repartizat potrivit prezentelor criterii pentru o serie, beneficiarul mai poate obţine un alt bilet de tratament balnear doar din categoria celor nevalorificate pentru seria respectivă sau, după caz, la cerere pentru o altă serie.
Informaţiile se obţin de la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
       la Serviciu Gestiune bilete tratament, Arhivă și Achiziții Publice
Program cu publicul: Luni-Joi: 8:00-14:00; Vineri: 8:00-12:00
Persoană contact: Andrei CRUCERU/ Marius BÎRCĂ
Telefon: 0248/222394
__________________________________________

PUNCTUL DE PENSIE - 2019 -

Valoarea punctului de pensie începând cu luna SEPTEMBRIE 2019 este de 1265 lei
__________________________________________
Când mă pot pensiona?
__________________________________________
De ce să îmi fac cont?
__________________________________________
INFORMAŢII INTERES PUBLIC
__________________________________________
__________________________________________

SERVICII ELECTRONICE - Portalul CNPP

__________________________________________

1406343 vizitări
__________________________________________
© 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ Serviciu Evidenţă Contribuabili şi Informatică