INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC ALE CASEI JP ARGEȘ

 1. (pdf) LEGEA NR. 544 DIN 2001
 2. (pdf) LEGEA NR. 263/2010
 3. (pdf) H.G. NR. 123 DIN 2002 - NORME DE APLICARE
 4. (pdf) ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC
 5. (pdf) / (doc) CERERE ACREDITARE PRESĂ
 6. (pdf) CERERE - TIP CONFORM LEGII NR.544/2001
 7. (pdf) CATEGORII DE DOCUMENTE PRODUSE SI/SAU GESTIONATE CF. LEGII
 8. (pdf) COMISIA PENTRU STABILIREA DREPTURILOR PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 189 DIN 2000
 9. (pdf) COMISIA PENTRU STABILIREA DREPTURILOR PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 309 din 2002
 10. (pdf) Anexa5 - BĂRBAŢI - VÂRSTE STANDARD DE PENSIONARE, STAGII COMPLETE ŞI STAGII MINIME DE COTIZARE
 11. (pdf) Anexa 6 - FEMEI-BĂRBAŢI - VÂRSTE STANDARD DE PENSIONARE, STAGII COMPLETE ŞI STAGII MINIME DE COTIZARE ÎN SPECIALITATE, PENTRU CADRELE MILITARE ÎN ACTIVITATE, SOLDAŢII ŞI GRADAŢII VOLUNTARI, POLIŢIŞTII ŞI FUNCŢIONARII PUBLICI CU STATUT SPECIAL DIN SISTEMUL ADMINISTRAŢIEI PENITENCIARE, DIN DOMENIUL APĂRĂRII NAŢIONALE, ORDINII PUBLICE ŞI SIGURANŢEI NAŢIONALEe
 1. (pdf) RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ I
 2. (pdf) RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ II
 1. (pdf) RAPORT DE EVALUARE 2022 –LEGEA 544 DIN 2001
 2. (pdf) RAPORT DE EVALUARE 2021 –LEGEA 544 DIN 2001
 3. (pdf) RAPORT DE EVALUARE 2020 –LEGEA 544 DIN 2001
 4. (pdf) RAPORT DE EVALUARE 2019 –LEGEA 544 DIN 2001
 5. (pdf) RAPORT DE EVALUARE 2018 –LEGEA 544 DIN 2001
 6. (pdf) RAPORT DE EVALUARE 2017 –LEGEA 544 DIN 2001

PUNCTUL DE PENSIE - 2023-

Valoarea punctului de pensie începând cu luna IANUARIE 2023 este de 1785 lei

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC


2043884 vizitari
© 2019-2023 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciul Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela Elena CIORTAN