CONCURSURI CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ARGEŞ

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE EXECUTIE, CONTRACTUALE, PENTRU PERIOADA DETERMINATĂ RESPECTIV PÂNĂ LA DATA DE 31.08.2024
CONCURS RECRUTARE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE EXECUȚIE, CONTRACTUALE, PENTRU PERIOADA DETERMINATĂ RESPECTIV PÂNĂ LA DATA DE 31.08.2024
ANUNȚ DEPUNERE DOCUMENTE OCUPAREA POSTURILOR DE EXECUȚIE, CONTRACTUALE

ANUNȚ CONCURS , publicat la data 18.09.2023
FIȘĂ POST REFERENT , FIȘĂ POST CONSILIER
Candidatii declarati "Admis" vor sustine proba scrisa in data de 27.09.2023, ora 10:00, la sediul Primariei Pitesti strada Victoriei, nr 24, intrarea D, Sala de consiliu
Accesul in sala de examen se va face incepand cu ora 09:0, in data de 27.09.2023 pe baza actului de identitate.

FORMULARE ÎNSCRIERE CONCURS
 1. Anexa 1 - Formular inscriere
 2. Anexa 2 - Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 3. Anexa 3 Declaratie de disponibilitate pentru perioada de angajare
REZULTATE CONCURS RECRUTARE
 1. REZULTAT SELECŢIE DOSARE publicat la data 21.09.2023
 2. REZULTAT PROBĂ SCRISĂ
 3. REZULTAT CONTESTAȚII PROBA SCRISĂ
 4. REZULTAT INTERVIU
 5. REZULTAT FINAL CONCURS
CONCURS PENTRU PROMOVARE ÎN CLASĂ, CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII ARGEȘ
CONCURS PENTRU PROMOVARE ÎN CLASĂ, CU ÎNCADRAREA ÎN FONDURILE BUGETARE ALOCATE, CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII ARGEȘ

ANUNȚ publicat 17.08.2023
REZULTATE CONCURS SELECȚIE
 1. REZULTAT SELECTIE DOSARE EXAMEN PROMOVARE publicat la data 21.08.2023
 2. REZULTAT PROBĂ SCRISĂ EXAMEN PROMOVARE publicat la data 31.08.2023
 3. REZULTAT INTERVIU EXAMEN PROMOVARE publicat la data 31.08.2023
 4. REZULTAT FINAL EXAMEN PROMOVARE publicat la data 04.09.2023
FORMULARE ÎNSCRIERE CONCURS
 1. (pdf) / (doc) Formular înscriere concurs;
 2. (pdf) (doc) Adeverință model
CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE, CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII ARGEȘ
SUSPENDAT
SUSPENDARE CONCURS RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE TEMPORAR VACANTE DE CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE, CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII ARGEȘ ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIȚIILE ART. IV DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR.34/2023

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURS publicat 17.05.2023
, ANUNȚ PLUBLICARE CONCURS publicat 16.05.2023
CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE, CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII ARGEȘ
CONCURS RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE DE REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE, CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII ARGEȘ

ANUNȚ publicat 07.04.2023
REZULTATE CONCURS SELECȚIE
 1. REZULTAT SELECTIE DOSARE EXAMEN RECRUTARE publicat la data 02.05.2023
 2. REZULTAT PROBĂ SCRISĂ EXAMEN RECRUTARE publicat la data 09.05.2023
 3. REZULTAT INTERVIU EXAMEN RECRUTARE publicat la data 11.05.2023
 4. REZULTAT FINAL EXAMEN RECRUTARE publicat la data 12.05.2023
FORMULARE ÎNSCRIERE CONCURS
 1. (pdf) / (doc) Formular înscriere concurs;
 2. (pdf) (doc) Adeverință model
CONCURS PENTRU PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL, CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII ARGEȘ
CONCURS PENTRU PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL, ÎN LIMTA FUNCȚIILOR PUBLICE REZERVATE PROMOVĂRII, CU ÎNCADRAREA ÎN FONDURILE BUGETARE ALOCATE, CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII ARGEȘ

ANUNȚ publicat 24.02.2023
REZULTATE CONCURS SELECȚIE
 1. REZULTAT SELECTIE DOSARE EXAMEN PROMOVARE publicat la data 16.03.2023
 2. REZULTAT PROBĂ SCRISĂ EXAMEN PROMOVARE publicat la data 29.03.2023
 3. REZULTAT INTERVIU EXAMEN PROMOVARE publicat la data 31.03.2023
 4. REZULTAT FINAL EXAMEN PROMOVARE publicat la data 03.04.2023
FORMULARE ÎNSCRIERE CONCURS
 1. (pdf) / (doc) Formular înscriere concurs;
 2. (pdf) (doc) Adeverință model
CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE, CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII ARGEȘ
CONCURS RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE DE EXECUȚIE TEMPORAR VACANTE DE REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, ÎN CADRUL SERVICIULUI EVIDENȚĂ CONTRIBUABILI ȘI INFORMATICĂ, CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII ARGEȘ

ANUNȚ publicat 02.02.2023
REZULTATE CONCURS SELECȚIE
 1. REZULTAT SELECTIE DOSARE EXAMEN RECRUTARE publicat la data 10.02.2023
 2. REZULTAT PROBĂ SCRISĂ EXAMEN RECRUTARE publicat la data 17.02.2023
 3. REZULTAT INTERVIU EXAMEN RECRUTARE publicat la data 21.02.2023
 4. REZULTAT FINAL EXAMEN RECRUTARE publicat la data 22.02.2023
FORMULARE ÎNSCRIERE CONCURS
 1. (pdf) / (doc) Formular înscriere concurs;
 2. (pdf) (doc) Adeverință model
CONCURS RECRUTARE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE EXECUȚIE, CONTRACTUALE, CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII ARGEȘ

CONCURS RECRUTARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE EXECUȚIE, CONTRACTUAL, CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII ARGEȘ, PENTRU PERIOADA DETERMINATĂ RESPECTIV PÂNĂ LA DATA DE 31.08.2023

ANUNȚ CONCURS
publicat 17.01.2023

FISA POSTULUI DE EXECUTIE CONTRACTUAL PENTRU PERIOADA DETERMINATĂ RESPECTIV PÂNĂ LA DATA DE 31.08.2023

REZULTATE CONCURS RECRUTARE
 1. REZULTAT SELECŢIE DOSARE publicat la data 20.01.2023
 2. REZULTAT PROBĂ SCRISĂ publicat la data 30 .01.2023
 3. REZULTAT INTERVIU publicat la data 01.02.2023
 4. REZULTAT FINAL CONCURS publicat la data 03.02.2023
FORMULARE ÎNSCRIERE CONCURS
 1. Formular de inscriere
 2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 3. Declaratie de disponibilitate pentru perioada de angajare
CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE, CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII ARGEȘ
CONCURS RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE DE EXECUȚIE TEMPORAR VACANTE DE REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, ÎN CADRUL SERVICIULUI PLAȚII PRESTAȚII AL CASEI JUDEȚENE DE PENSII ARGEȘ

ANUNȚ publicat 13.01.2023
REZULTATE CONCURS SELECȚIE
 1. REZULTAT SELECTIE DOSARE EXAMEN RECRUTARE publicat la data 25.01.2023
 2. REZULTAT PROBĂ SCRISĂ EXAMEN RECRUTARE publicat la data 30.01.2023
 3. REZULTAT INTERVIU EXAMEN RECRUTARE publicat la data 30.01.2023
 4. REZULTAT FINAL EXAMEN RECRUTARE publicat la data 01.02.2023
FORMULARE ÎNSCRIERE CONCURS
 1. (pdf) / (doc) Formular înscriere concurs;
 2. Adeverință model
 1. (pdf) / (doc) Formular înscriere concurs;
 2. (pdf) (doc) Adeverință model
CONCURSURI ANII PRECEDENȚI(2019-2022) >> detaliere

PUNCTUL DE PENSIE - 2023-

Valoarea punctului de pensie începând cu luna IANUARIE 2023 este de 1785 lei

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC


2043908 vizitari
© 2019-2023 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciul Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela Elena CIORTAN