LISTA FORMULARELOR

FORMULARE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA PENSIE

(pdf) Cerere pentru înscrierea la pensie pentru anticipat
(doc) Cerere pentru înscrierea la pensie pentru anticipat
(pdf) Cerere pentru înscrierea la pensie pentru limită de vârstă
(doc) Cerere pentru înscrierea la pensie pentru limită de vârstă
(pdf) Cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate
(pdf) Cerere privind drepturile de acordare persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate
(doc) Cerere privind drepturile de acordare persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate
(pdf) Cerere pentru acordarea pensiei de urmaş
(doc)Cerere pentru acordarea pensiei de urmaş
(pdf) Declaraţie-Model pentru pensia de urmaş acordată elevilor şi/ sau studenţilor SEPTEMBRIE 2021
(pdf) Adeverința eliberată de angajator pentru incadrarea in grupele I și/ sau II de muncă
(doc) Adeverința eliberată de angajator pentru incadrarea in grupele I și/ sau II de muncă

FORMULARE UTILE BENEFICIARI PENSIE

(pdf) Cerere-tip pentru recalculare pensie
(doc) Cerere-tip pentru recalculare pensie
(pdf) Cerere pentru restituirea sumelor prevăzute la art.l alin. 92) din Legea nr.125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii.
(doc) Cerere pentru restituirea sumelor prevăzute la art.l alin. 92) din Legea nr.125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii.
(pdf) Cerere eliberare buletin de calcul si alte documente ce au stat la baza emiterii deciziei de pensie
(doc) Cerere eliberare buletin de calcul si alte documente ce au stat la baza emiterii deciziei de pensie

FORMULARE NECESARE EVIDENŢĂ CONTRIBUABILI

(pdf) Cerere-tip adeverinţă stagiu de cotizare pentru asiguraţii sistemului public de pensii
(doc) Cerere-tip adeverinţă stagiu de cotizare pentru asigurații sistemului public de pensii
(pdf) Contract de asigurare socială
(doc) Contract de asigurare socială
(pdf) Act adițional la Contractul de asigurare socială
(doc) Act adițional la Contractul de asigurare socială
(pdf) Cerere eliberare notificări a calităţii de neasigurat in sistemul de securitate sociala din ROMÂNIA
(doc) Cerere eliberare notificări a calităţii de neasigurat in sistemul de securitate sociala din ROMÂNIA

FORMULARE NECESARE EVIDENŢĂ CONTRIBUABILI, O.U.G. 163/2020

(pdf) Contract de asigurare socială (Anexa1)
(doc) Contract de asigurare socială (Anexa1)
(pdf) Act adițional la Contract de asigurare socială (Anexa2)
(doc) Act adițional la Contract de asigurare socială (Anexa2)
(pdf) Declarație (Anexa3)
(doc) Declarație (Anexa3)

FORMULARE NECESARE PENTRU ACORDARE AJUTOR DECES, AJUTOR LUNAR

(pdf) Cerere-tip pentru acordarea ajutorului de deces asigurati/ membru de familie
(doc)Cerere-tip pentru acordarea ajutorului de deces asigurati/ membru de familie
(pdf) Cerere-tip pentru acordarea ajutorului de deces pensionari/ membru de familie
(doc)Cerere-tip pentru acordarea ajutorului de deces pensionari/ membru de familie
(pdf) Cerere-tip pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat
(doc) Cerere-tip pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat
(pdf) Cerere-tip pentru plata pensiei neincasate
(doc) Cerere-tip pentru plata pensiei neincasate
(pdf) Cerere-tip pentru schimbare domiciliu
(doc) Cerere-tip pentru schimbare domiciliu
(pdf) Cerere-tip pentru acordarea ajutorului lunar
(doc) Cerere-tip pentru acordarea ajutorului lunar
(pdf) Declaraţie-tip pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului lunar
(doc) Declaraţie-tip pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului lunar

FORMULARE NECESARE PENTRU EXPERTIZA MEDICALA

(pdf) Cerere pentru expertizarea capacității de muncă
(doc) Cerere pentru expertizarea capacității de muncă
(pdf) Cerere privind drepturile de acordare a persoanelor pesionari incadrate in gradul I de invaliditate
(pdf) Cerere privind drepturile de acordare persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate
(doc) Cerere privind drepturile de acordare a persoanelor pesionari incadrate in gradul I de invaliditate
(doc) Cerere privind drepturile de acordare persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate

FORMULARE NECESARE PENTRU ACORDARE BILETE TRATAMENT

(pdf) Cerere de acordare a biletului de tratament
(doc) Cerere de acordare a biletului de tratament

FORMULARE NECESARE ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE

(doc) Cerere privind solicitarea drepturilor (Anexa nr. 1)
(doc) Centralizator privind certificatele de concediu medical aferente lunii (Anexa nr. 2)
(doc) Adeverinţa privind câstigul brut realizat lunar (Anexa nr. 3)
Acte însoțitoare:
  1. Exemplarul 2 al certificatului de concediu medical (exemplarul roz aferent lunii pentru care se solicită recuperarea), precum şi cele cu valoare „0" de recuperat (concedii iniţiale suportate doar de către angajator)
  2. Copii ale concediilor medicale completate cu codurile 02, 03, 04 şi 10 care au fost depuse la casele de asigurări de sănătate, dupa caz conform cu originalul
  3. Copie după Declaraţia D112, Anexa 1.1, Anexa 1.2, recipisa de validare a declaraţiei D112 (toate aceste documente cu înscrisul „conform cu originalul") aferente lunii pentru care se plătesc veniturile/ indemnizaţiile
  4. Delegaţie / imputernicire salariat pentru depunere documente
  5. Copie C.I. a salariatului/ împuternicitului
  6. Extras de cont in care se poate efectua plata indemnizaţiei

FORMULARE PENTRU INDEMNIZAȚII PREVĂZUTE DE LEGI SPECIALE

(doc) Cerere și declarație Legea 154/2021
(pdf) Cerere și declarație Legea 154/2021
(doc) Cerere și declarație Legea 189/2000
(pdf) Cerere și declarație Legea 189/2000
(doc) Cerere și declarație Legea 309/2002
(pdf) Cerere și declarație Legea 309/2002
(doc) Cerere pentru acordarea indemnizatiei prevăzute de ORDONANȚA nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990
(pdf) Cerere pentru acordarea indemnizatiei prevăzute de ORDONANȚA nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990
(doc) Cerere pentru acordarea indemnizatiei de veteran de razboi
(pdf) Cerere pentru acordarea indemnizatiei de veteran de razboi
(doc) Cerere pentru acordarea indemnizatiei de vaduva de veteran de razboi
(pdf) Cerere pentru acordarea indemnizatiei de vaduva de veteran de razboi

CERERI PENTRU ACORDAREA INDEMNIZATIEI REPARATORII CUVENITE IN BAZA LEGII 341/2004

(pdf) Luptătorilor răniți și/sau luptătorilor retinuți
(pdf) Luptătorilor remarcați prin fapte deosebite
(pdf) Soțului supraviețuitor al eroului martir
(pdf) Urmașilor de erou martir copii elevi studenți
(pdf) Urmașilor de erou martir părinte
(pdf) Urmașilor care nu realizează venituri din motive neimputabile

CERERI PENTRU ACORDAREA INDEMNIZATIEI CUVENITE IN BAZA OUG 105/1999

(pdf) Cerere tip
(pdf) Declaratie proprie raspundere, pentru titular
(pdf) Declaratie proprie raspundere, pentru urmas sot supravietuitor
(pdf) Declaratie proprie raspundere, pentru urmas-copil

FORMULARE ÎNSCRIERE CONCURS

(pdf) Formular înscriere concurs
(doc) Formular înscriere concurs
(pdf) Formular Adeverinta model
(doc) Formular Adeverinta model
___________________________________________________________________________

PUNCTUL DE PENSIE - 2020-

Valoarea punctului de pensie începând cu luna SEPTEMBRIE 2020 este de 1442 lei
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

RAPORTĂRI ȘI INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

FORMULARE INTERES PUBLIC
INFORMAȚII UTILE
___________________________________________________________________________

1693122 vizitari
© 2019-2021 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciu Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela CIORTAN