Lista formularelor


  • Cerere pentru înscrierea la pensie pentru limita de varsta
  • Cerere pentru înscrierea la pensie anticipată / anticipată parţială
  • Cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate
  • Cerere pentru acordarea pensiei de urmaş
  • Cerere pentru plata ajutorului de deces pentru penionari
  • Cerere tip pentru acordarea ajutorului lunar
  • Declaratie tip pe proprie raspundere pentru acordarea ajutorului lunar
  • Cerere de acordare a biletului de tratament;
  • Cerere tip (anexa nr. 39) pentru persoanele asigurate cu contract sau declaratie de asigurare;
  • © 2008-2013 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ IT ADRIAN