LISTA FORMULARELOR

FORMULARE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA PENSIE

Vizualizare/Tiparire Cerere pentru înscrierea la pensie pentru anticipat
Vizualizare/Tipărire Cerere pentru înscrierea la pensie pentru limită de vârstă
Vizualizare/Tipărire Cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate
Vizualizare/Tipărire Cerere pentru acordarea pensiei de urmaş
Vizualizare/Tipărire Declaraţie-Model pentru pensia de urmaş acordată elevilor şi/ sau studenţilor SEPTEMBRIE 2019

FORMULARE NECESARE EVIDENŢĂ CONTRIBUABILI

Vizualizare/Tipărire Cerere eliberare notificări a calităţii de neasigurat in sistemul de securitate sociala din ROMÂNIA
Vizualizare/Tipărire Anexa 1 - Contractul de asigurare socială
Vizualizare/TiparireCerere-tip adeverinţă stagiu de cotizare pentru asiguraţii sistemului public de pensii

FORMULARE NECESARE PENTRU ACORDARE AJUTOR DECES, AJUTOR LUNAR

Vizualizare/TipărireCerere-tip pentru plata ajutorului de deces
Vizualizare/Tipărire Cerere-tip pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat
Vizualizare/Tipărire Cerere-tip pentru plata pensiei neincasate
Vizualizare/Tipărire Cerere-tip pentru schimbare domiciliu
Vizualizare/Tipărire Cerere-tip pentru acordarea ajutorului lunar
Vizualizare/Tipărire Declaraţie-tip pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului lunar

FORMULARE NECESARE PENTRU EXPERTIZA MEDICALA

Vizualizare/Tipărire Cerere pentru expertizarea capacității de muncă

FORMULARE NECESARE PENTRU ACORDARE BILETE TRATAMENT

Vizualizare/Tipărire Cerere de acordare a biletului de tratament

CERERI PENTRU ELIBERARE FORMULARE ȘI DOCUMENTE

Vizualizare/Tipărire Cerere eliberare buletin de calcul si alte documente ce au stat la baza emiterii deciziei de pensie (Anexa nr. 1)
Editare Cerere eliberare buletin de calcul si alte documente ce au stat la baza emiterii deciziei de pensie (Anexa nr. 1)

FORMULARE NECESARE ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE

Editare Cerere privind solicitarea drepturilor (Anexa nr. 1)
Editare Centralizator privind certificatele de concediu medical aferente lunii (Anexa nr. 2)
Editare Adeverinţa privind câstigul brut realizat lunar (Anexa nr. 3)
Acte însoțitoare:
  1. Exemplarul 2 al certificatului de concediu medical (exemplarul roz aferent lunii pentru care se solicită recuperarea), precum şi cele cu valoare „0" de recuperat (concedii iniţiale suportate doar de către angajator)
  2. Copii ale concediilor medicale completate cu codurile 02, 03, 04 şi 10 care au fost depuse la casele de asigurări de sănătate, dupa caz conform cu originalul
  3. Copie după Declaraţia D112, Anexa 1.1, Anexa 1.2, recipisa de validare a declaraţiei D112 (toate aceste documente cu înscrisul „conform cu originalul") aferente lunii pentru care se plătesc veniturile/ indemnizaţiile
  4. Delegaţie / imputernicire salariat pentru depunere documente
  5. Copie C.I. a salariatului/ împuternicitului
  6. Extras de cont in care se poate efectua plata indemnizaţiei

FORMULARE ÎNSCRIERE CONCURS

Vizualizare/Tipărire Formular înscriere concurs
Vizualizare/Tipărire Declaraţie pe propria răspundere, conform O.U.G.24
__________________________________________

PUNCTUL DE PENSIE - 2019 -

Valoarea punctului de pensie începând cu luna SEPTEMBRIE 2019 este de 1265 lei
__________________________________________
Când mă pot pensiona?
__________________________________________
De ce să îmi fac cont?
__________________________________________
INFORMAŢII INTERES PUBLIC
__________________________________________
__________________________________________

SERVICII ELECTRONICE - Portalul CNPP

__________________________________________

1447879 vizitări
__________________________________________
© 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ Serviciu Evidenţă Contribuabili şi Informatică