Acte necesare pentru pensia anticipată parţială

 • Cerere pentru înscrierea la pensie anticipată parţială
 • carnetul de munca (original si copie);
 • carnetul de asigurari sociale (original si copie);
 • alte acte prevazute de lege privind vechimea în munca
 • adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca pentru perioada 01.04.1992-01.04.2001;
 • adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;
 • dovada certificarii stagiului de cotizare;
 • procura speciala pentru mandatar (unde este cazul);
 • adeverinta din care sa rezulte data încetarii calitatii de asigurat;
 • alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie.
 • Cererea, impreuna cu actele doveditoare, se depune de catre solicitant, in termen de 90 de zile de la data indeplinirii conditiilor.
 • In cazul persoanelor prevazute la art 6 alin (1) pct. I, II, III si IV din Legea nr. 263/2010, cererea de pensionare impreuna cu actele doveditoare, se depune de catre angajator sau de catre institutia care efectueaza plata drepturilor de somaj, dupa caz, in termen de 90 de zile de la data ideplinirii conditiilor de pensionare.

         Documentele se depun la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
        Ghişeul 1 la parter
        Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici

 • Calculul pensiilor

  Punctul de pensie

  Valoarea punctului de pensie începând cu luna Iulie 2018 este de 1100 lei
  *******************

  Informaţii de interes public

  Informatii de interes public
  Informatii utile

  1312735 vizitări
  © 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ IT ADRIAN