ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI LUNAR PENTRU SOŢUL SUPRAVIEŢUITOR

 • cerere-tip pentru acordarea ajutorului lunar ;
 • Declaraţie-tip pe proprie răspundere ;
 • Buletin/Carte de identitate (copie);
 • Certificat naştere(copie);
 • Certificat căsătorie (copie);
 • Certificat deces (copie);
 • Decizia/talonul de pensie/dovada înregistrării cererii de pensionare a solicitantului(copie);
 • Deciziei/talonului de pensie/dovada înregistrării cererii de pensionare, anterior decesului, a soţului decedat(copie);
 • Documentele se depun la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
        Ghişeul 1, la parter
        Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici
  __________________________________________

  PUNCTUL DE PENSIE - 2019 -

  Valoarea punctului de pensie începând cu luna SEPTEMBRIE 2019 este de 1265 lei
  __________________________________________
  Când mă pot pensiona?
  __________________________________________
  INFORMAŢII INTERES PUBLIC
  __________________________________________

  1364789 vizitări
  __________________________________________
  © 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ Serviciu Evidenţă Contribuabili şi Informatică