ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA PENSIEI DE URMAŞ

 • Cerere pentru acordarea pensiei de urmaş; ;
 • Certificat de deces (original şi copie) şi cauza decesului pentru susţinătorul decedat care nu are calitatea de pensionar;
 • Adeverinţa de studii pentru copii urmaşii cu vârstă de peste 16 ani;
 • Certificat de Naştere/ Buletin/Carte de identitate (copie);
 • Carnet de muncă (original si copie);
 • Livret militar (original şi copie);
 • Acte de stare civilă ale solicitantului şi ale urmaşilor din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul
 • Talonul de pensie al decedatului
 •       Cererea, împreună cu actele doveditoare, se depune de către solicitant, în termen de 90 de zile de la data decesului susţinătorului sau în termen de 90 de zile de la data îndeplinirii condiţiilor.

  Documentele se depun la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
        Ghişeul 1, la parter
        Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici
  __________________________________________

  PUNCTUL DE PENSIE - 2019 -

  Valoarea punctului de pensie începând cu luna SEPTEMBRIE 2019 este de 1265 lei
  __________________________________________
  Când mă pot pensiona?
  __________________________________________
  INFORMAŢII INTERES PUBLIC
  __________________________________________

  1364803 vizitări
  __________________________________________
  © 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ Serviciu Evidenţă Contribuabili şi Informatică