Acte necesare

 • cerere pentru acordarea pensiei de urmaş
 • certificatul de deces (original si copie), cauza decesului pentru sustinatorul decedat care nu are calitatea de pensionar
 • adeverinta de studii pentru urmasii copii peste varsta de 16 ani
 • actul de identitate al solicitantului
 • carnet de munca (original si copie)
 • livret militar (original si copie)
 • acte de stare civila ale solicitantului si ale urmasilor din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul
 • talonul de pensie al decedatului

        Cererea, impreuna cu actele doveditoare, se depune de catre solicitant, in termen de 90 de zile de la data decesulului sustinatorului sau in termen de 90 de zile de la data indeplinirii conditiilor.

        Documentele se depun la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
        Ghişeul 1 la parter
        Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici

 • Calculul pensiilor

  Punctul de pensie

  Valoarea punctului de pensie începând cu luna Iulie 2018 este de 1100 lei
  *******************

  Informaţii de interes public

  Informatii de interes public
  Informatii utile

  1312758 vizitări
  © 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ IT ADRIAN