__________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________

NOUTĂȚI 2023

__________________________________________________________________________________________________________________________

ANUNȚURI PUBLICARE COMUNICĂRI ȘI COMUNICATE ALE CASEI JUDEȚENE DE PENSII ARGEȘ

ANUL 2023

COMUNICAT Persoanele interesate pot consulta Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2023 si lista statiunilor, Tarife bilete tratament , publicat 07.03.2023

COMUNICAT - REFERITOR LA RESTITUIREA UNOR CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE, publicat 24.02.2023

DECEMBRIE 2022

Citește COMUNICAT - REFERITOR LA DECIZIA NR. 650/2022 A CURTII CONSTITUTIONALE A ROMÂNIEI, publicat 29.12.2022

Citește COMUNICAT - ÎN ATENȚIA PERSOANELOR ASIGURATE FACULTATIV ÎN BAZA CONTRACTULUI DE ASIGURARE SOCIALĂ ÎNCHEIAT CONFORM LEGII NR.263/2010 PRIVIND SISTEMUL UNITAR DE PENSII PUBLICE, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, publicat 14.12.2022

Citește COMUNICAT 1,
Citește COMUNICAT 2 ADUCE LA CUNOSTINTA BENEFICIARILOR SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII, MODIFICĂRI LA SISTEMUL PUBLIC DE PENSII AVAND IN VEDERE PREVEDERILE OUG NR.168/2022 PRIVIND UNELE MĂSURI FISCAL-BUGETARE, PROROGAREA UNOR TERMENE, PRECUM ŞI PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE , publicat 14.12.2022

Citește COMUNICAT - INDEMNIZAŢII MAJORATE PENTRU INVALIZII, VETERANI SI VADUVE DE RĂZBOI INCEPAND CU LUNA IANUARIE 2023, CONFORM OUG NR. 168/2022 PRIVIND UNELE MĂSURI FISCAL-BUGETARE, PROROGAREA UNOR TERMENE, PRECUM ŞI PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE, INCEPAND CU DATA DE 1 ianuarie 2023 , publicat 14.12.2022

__________________________________________________________________________________________________________________________

COMUNICATE CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ARGEŞ - SERVICIUL GESTIUNE, BILETE TRATAMENT, ARHIVĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

___________________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAMARE BILETE DE TRATAMENT PENTRU ANUL 2023 Citește INFORMARE

publicat 15.02.2023

____________________________________________________________________________________________________________________________

GHID VOUCHERE SOCIALE

publicat 08.09.2022

_________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________

ANUNȚURI, COMUNICĂRI PRIVIND CONDUITA SOCIALĂ RESPONSABILĂ ÎN PREVENIREA RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUS

__________________________________________________________________________________________________________________________

15 RECOMANDĂRI PRIVIND CONDUITA SOCIALĂ RESPONSABILĂ ÎN PREVENIREA RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUS

publicat 11.03.2020

COMUNICAT PRIVIND ASIGURAREA ACTIVITĂȚII CASEI JUDEȚENE DE PENSII ARGEȘ CU ASIGURATI ȘI BENEFICIARI SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII PRIN LUAREA UNOR MĂSURI LEGATE DE INFECTAREA CU NOUL CORONAVIRUS PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ

publicat 12.11.2020

_________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________

COMUNICĂRI ȘI INFORMĂRI ALE CASEI JUDEȚENE DE PENSII ARGEȘ ANII PRECEDENTI

__________________________________________________________________________________________________________________________

COMUNICĂRI ȘI INFORMĂRI ALE CASEI JUDEȚENE DE PENSII ARGEȘ

Pecizari cu privire la data acordarii drepturilor de pensie in situatia cadrelor didactice titulare, ca urmare a incheierii anului de invatamant preuniversitar 2021 - 2022.

Citește Comunicat publicat 25.08.2022

Pecizari cu privire la pensia de urmaş acordată elevilor şi/ sau studenţilor incepand cu SEPTEMBRIE 2022

Citește Comunicat publicat 22.08.2022

Precizări referitoare la aplicarea dispozițiilor O.U.G. 74/2022 privind ajutorul financiar de 700 de lei care se acorda beneficiarilor cu venituri mai mici de 2.000 de lei

Citește ANUNȚ publicat 29.06.2022 , Citește ANUNȚ publicat 09.06.2022

În atentia pensionarilor/solicitanților de pensie de invaliditate avem următoarea informare referitoare activitatea de expertiză desfășurată de Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacității de Munca pentru perioada 22.08.2022 - 31.08.2022.

Citește INFORMARE publicat 18.05.2022

În atenția beneficiarilor sistemului public de pensii avem urmatoarea INFORMARE publicat 04.03.2022

În atenția persoanelor care dețin cont în Portalul CNPP și care doresc transmiterea în format electronic a documentului de informare cu privire la plata drepturilor care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii

Citește COMUNICAT publicat 23.02.2022

În atenția persoanelor care doresc să solicite transmiterea în contul on-line deschis în Portalul Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP) sau pe e-mail, a documentului de informare cu privire la sumele plătite prin intermediul caselor teritoriale de pensii în cont curent sau în cont de card

Citește COMUNICAT

Platforma de servicii electronice, numita PORTAL aflată pe site-ul Casei Nationale de Pensii Publice este o platforma de servicii electronice, destinata cetatenilor, contribuabili si beneficiari ai sistemului public de pensii si din sistemul accidentelor de munca si bolilor profesionale.

Citește INFORMARE publicat 12.01.2022

__________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

PUNCTUL DE PENSIE - 2023-

Valoarea punctului de pensie începând cu luna IANUARIE 2023 este de 1785 lei
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

RAPORTĂRI ȘI INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

INFORMAȚII INTERES PUBLIC
___________________________________________________________________________

1950040 vizitari
© 2019-2023 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciul Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela Elena CIORTAN