DESPRE C. J. P. ARGEŞ
EVIDENȚĂ CONTRIBUABILI
PENSII ȘI BENEFICII
BILETE DE TRATAMENT
PENSII INTERNAȚIONALE
A.M.B.P.
TRANSPARENȚĂ C. J. P.
ACTE ȘI FORMULARE
LEGĂTURI UTILE

ÎNTREBĂRI FRECVENTE - Portalul CNPP

CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE - CNPP

Proiectul SIPOCA 35

Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA BILETELOR DE TRATAMENT

1. PENSIONARI/ASIGURAȚI

 1. Cerere_Tip pentru acordarea biletului de tratament;
 2. Actul de identitate (BI/CI) copie ;
 3. CUPON PENSIE și/sau ADEVERINȚĂ VENIT BRUT sau TALON CONT CURENT pt. indemnizaţia de şomaj;
 4. Pentru persoanele beneficiare de LEGI SPECIALE se va prezenta ACTUL care atesta calitatea de beneficiar după caz(L118/1990, L189/2000, L44/1994, L49/1999)
Notă: Pensionarii de invaliditate, care solicita bilet gratuit vor prezenta și copia planului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale din serviciul de expertiza medicală

2. PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

 1. Cerere_Tip pentru acordarea biletului de tratament;
 2. Actul de identitate (BI/CI) - copie ;
 3. CERTIFICAT DE HANDICAP – copie ;
 4. Plan individual de reabilitare si integrare sociala (numai pentru persoanele revizuibile) copie ;

3.PERSOANE CARE BENEFICIAZĂ DE PREVEDERILE LEGII NR. 346/2002 PENTRU ASIGURAREA DE ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE

 1. Cerere_Tip pentru acordarea biletului de tratament;
 2. Actul de identitate (BI/CI) - copie ;
 3. FIAM/BP2 sau alte acte doveditoare potrivit reglementarilor legale în vigoare;
 4. PROGRAMUL INDIVIDUAL DE RECUPERARE stabilit de medicul expert al asigurărilor sociale din serviciul de expertiză medicală/DECIZIA MEDICALă asupra capacităţii de muncĂ emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, din care sa reiasă faptul ca aceste persoane nu mai sunt supuse revizuirii medicale) – copie ;
Notă: persoanele care beneficiază de prevederile Legii nr. 346/2002 pot solicita bilet gratuit doar pana la data îndeplinirii condiţiilor de pensie pentru limita de vârsta
Informaţiile se obţin de la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
       la Serviciu Gestiune bilete tratament, Arhivă și Achiziții Publice
Program cu publicul: Luni-Joi: 8:00-14:00; Vineri: 8:00-12:00
Persoană contact: Andrei CRUCERU/ Marius BÎRCĂ
Telefon: 0248/222394
__________________________________________

PUNCTUL DE PENSIE - 2019 -

Valoarea punctului de pensie începând cu luna SEPTEMBRIE 2019 este de 1265 lei
__________________________________________
Când mă pot pensiona?
__________________________________________
De ce să îmi fac cont?
__________________________________________
INFORMAŢII INTERES PUBLIC
__________________________________________
__________________________________________

SERVICII ELECTRONICE - Portalul CNPP

__________________________________________

1406372 vizitări
__________________________________________
© 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ Serviciu Evidenţă Contribuabili şi Informatică