Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre BASS

      Asigurarea evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat se realizeaza pe baza Declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat. (anexa 1.1. si anexa 1.2.)
      Potrivit legii, Declaratia nominala se depune lunar, la data stabilita de casa teritoriala de pensii in a carei raza isi are sediul angajatorul, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale.
      Incepand cu luna Ianuarie 2004, angajatorii au obligatia de a depune Declaratia nominala pe suport magnetic (Software), insotit de suport pe hartie, indiferent de numarul de asigurati.
      Pentru anii precedenti, angajatorii care nu au depus inca declaratii si aveau un numar mediu lunar de asigurati mai mic de 20, mai pot depune Declaratia nominala si pe suport de hartie.
      Nedepunerea la termenele stabilite a declaratiilor nominale se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 5.000 lei, conform art. 148 si art. 149, lit. b din Legea nr. 19/2000.
      In cazul in care intervin modificari asupra sumelor declarate initial, angajatorul are obligatia de a depune declaratii rectificative, indiferent la ce perioada au aparut aceste modificari.

      Erorile frecvent aparute in declaratii, potrivit reglementarilor in vigoare pana la data de 31.12.2005 sunt:

 • calculul eronat al numarului mediu de asigurati

        Numarul mediu de asigurati reprezinta raportul dintre numarul total lunar de ore - om prestat in unitate si numarul total al orelor corespunzator duratei normale a timpului de munca aferent zilelor lucratoare din luna. Numar total lunar de ore - om prestat in unitate reprezinta suma rezultata din adunarea produselor obtinute astfel: efectivele zilnice de salariati * nr. orelor lucrate zilnic de acestia potrivit programului de lucru stabilit prin contractele individuale de munca cu norma intreaga sau fractiune de norma (timp partial).
        Exemplu:
        Calculul numarului mediu de asigurati in cazul unui angajator la care sunt locuri de munca cu program normal de lucru de 8 ore si sub 8 ore si are angajati cu contract de munca cu norma intreaga si contracte de munca cu timp partial, atat in locurile de munca cu program normal de lucru de 7 si 6 ore; numarul zilelor lucratoare din luna este de 21, iar prezenta la serviciu a fost conform timpului de lucru prevazut in contractele individuale de munca:
        Angajatorul are 21 salariati, din care:

 • 10 salariati care lucreaza in locuri de munca cu timp normal de lucru de 8 ore, din care:
        a) 7 salariati cu contract de munca cu norma intreaga;
        b) 1 salariat cu contract de munca cu timp partial 2 ore;
        c) 1 salariat cu contract de munca cu timp partial 4 ore;
        d) 1 salariat cu contract de munca cu timp partial 6 ore;
 • 5 salariati care lucreaza in locuri de munca cu timp normal de lucru de 7 ore, din care:
        a) 3 salariati cu contract de munca cu norma intreaga;
        b) 2 salariati cu contract de munca cu timp partial 5 ore
 • 6 salariati care lucreaza in locuri de munca cu timp normal de lucru de 6 ore, din care:
        a) 4 salariati cu contract de munca cu norma intreaga;
        b) 2 salariati cu contract de munca cu timp partial 3 ore

        [(7 salariati x 8 ore x 21 zile lucrate) + (1 x 2 x 21) + (1 x 4 x 21) + (1 x 6 x 21)] : (21 x 8) + [(3 x 7 x 21 + 2 x 5 x 21)] : (21 x 7) + [(4 x 6 x 21 + 2 x 3 x 21)] : (21 x 6) = (1428 : 168) + (651 : 147) + (630 : 126) = 8,50 + 4,43 + 5,00 = 17,93

        Completarea eronata a rubricilor de prestatii de asigurari sociale, potrivit reglementarilor in vigoare pana la data de 31.12.2005:
        Exista trei cazuri:

  • prestatiile de asigurari sociale suportate numai de catre angajator - se evidentiaza numai la rubrica Total prestatii de asigurari sociale
  • prestatiile de asigurari sociale suportate integral din bugetul asigurarilor sociale de stat - se evidentiaza atat la rubrica Total prestatii de asigurari sociale, cat si la rubrica Suportate din BASS
  • prestatiile de asigurari sociale suportate si de catre angajator, si de la bugetul de asigurari sociale - se evidentiaza astfel:
   • la rubrica Total prestatii de asigurari sociale se va trece cuantumul total al prestatiilor
   • la rubrica Suportate din BASS se va trece numai partea suportata din BASS

        ATENTIE!!!
        In nici o situatie rubrica Suportate din BASS nu va contine sume mai mari decat rubrica Total prestatii de asigurari sociale.

 • completarea eronata a campurilor norma zilnica si contract de munca cu timp de lucru partial

        Norma zilnica
        La aceasta rubrica se va mentiona programul normal de lucru, specific locului de munca al asiguratului, exprimat in ore. La un angajator pot exista locuri de munca cu durate duferite ale programului normal de lucru (8, 7, 6 ore).

        Contractul de munca cu timp de lucru partial
        La aceasta rubrica se va trece numarul orelor prevazute in contractul individual de munca (2, 3, 4, 5, 6 sau 7 ore), indiferent de durata normala a timpului de lucru al locului de munca respectiv.

        ATENTIE !!!
        Chiar daca asiguratul are un contract de lucru cu timp partial, numarul de zile in declaratie va fi egal cu numarul zilelor lucratoare din luna, exceptie facand cazurile in care lipseste nemotivat.

         Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre BASS se depune la Casa Judeţeana de Pensii Argeş
        Serviciul Evidenta Stagii de Cotizare,
        Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici

   

  Declaraţia de asigurare socială

        Persoanele prevazute in Legea nr. 19/2000 la art. 5, alin. 1, pct. IV sau V sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare (anexa 4) la casa teritoriala de pensii in raza careia au domiciliul, in termen de 30 de zile de la indeplinirea conditiilor. Sunt exceptate de la obligativitatea depunerii declaratiei de asigurare persoanele care beneficiaza de una din categoriile de pensii prevazute de Legea nr.19/2000 sau daca se regasesc in situatiile prevazute la art. 5, alin. 1, punctele I, II si III.

  Actele necesare:

        

 • asociat unic,asociati,comanditari, actionari
  1. Declaratia de asigurare sociala (anexa 4 - 2 exemplare)
  2. copie BI sau CI
  3. copie statut, cod fiscal, certificat de inmatriculare
  4. dosar de incopciat
  5. carnet de munca
 • persoane fizica autorizate sa desfasoare activitati independente /asociatii familiale (decret-lege 54/1990)
  1. Declaratia de asigurare sociala (anexa 4 - 2 exemplare)
  2. copie BI sau CI
  3. copie autorizatie
  4. dosar de incopciat
  5. carnet de munca
 • medici
  1. Declaratia de asigurare sociala (anexa 4 - 2 exemplare)
  2. copie BI sau CI
  3. autorizatie de practica medicala eliberata de ministerul sanatatii, directia sanitara a judetului
  4. certificat de acreditare conform legii 145/1992
  5. dovada eliberata de DGFPCFS-directia administrarii veniturilor publice ca exista in evidentele fiscale ca liber profesionist
  6. certificat de inregistrare eliberat de directia de sanatate publica
  7. certificat de inregistrare fiscala
  8. dosar de incopciat
  9. carnet de munca
 • notari
  1. Declaratia de asigurare sociala (anexa 4 - 2 exemplare)
  2. copie BI sau CI
  3. certificat de inmatriculare
  4. certificat eliberat de curtea de apel ploiesti
  5. ordin eliberat de ministerul de justie
  6. dosar de incopciat
  7. carnet de munca
 • medici veterinari
  1. Declaratia de asigurare sociala (anexa 4 - 2 exemplare)
  2. copie b.i.
  3. cod fiscal
  4. atestat
  5. aviz special de la directia sanitara
  6. adresa de la directia sanitar veterinara
  7. dosar de incopciat
  8. carnet de munca
 • executori judecatoresti
  1. Declaratia de asigurare sociala (anexa 4 - 2 exemplare)
  2. copie b.i.
  3. certificat privind activitatea executorilor judecatoresti
  4. aviz de confirmare a activitatii
  5. ordin 685/c cu anexa 1
  6. dosar de incopciat
  7. carnet de munca
 • administratori sau manageri care au incheiat contracte de administrare sau management
  1. Declaratia de asigurare sociala (anexa 4 - 2 exemplare)
  2. copie b.i.
  3. contract de administrare sau management
  4. dosar de incopciat
  5. carnet de munca

        Nedepunerea declarartiei de asigurare se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 600 lei, conform art. 149, lit. a din Legea nr. 19/2000.
        In cazul in care intervin modificari asupra elementelor din declaratia de asigurare (nume, venit asigurat, adresa, act identitate) este obligatorie incheierea unei Comunicari de modificare (anexa 5).

        Daca persoana asigurata nu se mai incadreaza in una din situatiile prevazute pentru asigurarea obligatorie trebuie sa depuna Solicitarea de retragere (anexa 7) in termen de 30 de zile, insotita de unul din documentele justificative:

  • radiere din Registrul Oficiului Comertului
  • contract de administrare sau management expirat
  • incetarea calitatii de membru a asociatiei familiale
  • acte emise de Administratia Financiara sau Primarie
  • expirarea autorizatiei de desfasurare a unei activitati independente
  • faliment
  • contract individual de munca.

         Declaraţia de asigurare socială se depune la Casa Judeţeana de Pensii Argeş
        Serviciul Evidenta Stagii de Cotizare,
        Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici

   

  Contractul de asigurare socială

         Se pot asigura în sistemul public, pe baza de contract de asigurare sociala, în conditiile prezentei legi, persoanele care se regasesc in situatiile prevazute la alin. (1) si care doresc sa isi completeze venitul asigurat, precum si persoanele care nu se regasesc in situatiile prevazute la alin. (1).

        Actele necesare:

  1. Contractul de asigurare sociala(anexa 3 - 2 exemplare)
  2. copie BI sau CI
  3. dosar de incopciat
  4. carnet de munca
  5. declaratie pe propie raspundere (cum ca persoana care doreste sa se asigure nu este salariata, nu este somera, nu este pensionara sau nu este asigurata intr-un alt sistem de asigurari sociale)

        In cazul in care intervin modificari asupra elementelor din contractul de asigurare (nume, venit asigurat, adresa, act identitate) este obligatorie incheierea unui Act aditional (anexa 6).

         Contractul de asigurare socială se încheie la Casa Judeţeana de Pensii Argeş
        Serviciul Evidenta Stagii de Cotizare,
        Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici
    

 • Calculul pensiilor

  Punctul de pensie

  Valoarea punctului de pensie începând cu luna Iulie 2018 este de 1100 lei
  *******************

  Informaţii de interes public

  Informatii de interes public
  Informatii utile

  1302784 vizitări
  © 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ IT ADRIAN