PENSIA PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ

Pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, condiţiile privind vârsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare realizat in sistemul public.
Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare prevăzute de lege.
Vârsta standard de pensionare, stagiul complet de cotizare și stagiul minim de cotizare pentru femei şi bărbaţi sunt stabilite în raport de luna și anul naşterii ( anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice ).
Vârsta standard de pensionare este 63 de ani pentru femei şi de 65 de ani pentru bărbaţi , stagiul minim de cotizare este de 15 ani şi stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi .
Atingerea acestor coordonate se realizează printr-o creştere graduală, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
Vârsta standard de pensionare creşte:
 1. pentru bărbaţi - de la 64 de ani la 65 de ani, în intervalul ianuarie 2011 - ianuarie 2015;
 2. pentru femei - de la 59 de ani la 63 de ani, în intervalul ianuarie 2011 - ianuarie 2030.
Stagiul complet de cotizare în cazul femeilor creşte de la 28 de ani la 35 de ani, în intervalul ianuarie 2011 - ianuarie 2030.
Stagiul complet de cotizare în cazul bărbaților creşte de la 33 de ani la 35 de ani, în intervalul ianuarie 2011 - ianuarie 2015.

PARTICULARITĂŢI

Beneficiile acordate pentru activitatea desfăşurată în fostele grupe I şi a II a de muncă (anterior datei de 1 aprilie 2001), în condiţii deosebite de muncă și în condiţii speciale de muncă (după data de 1 aprilie 2001) sunt:
 1. reducerea vârstei standard de pensionare;
 2. perioadă suplimentară la vechimea în muncă;
 3. majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, după cum urmează:
  1. cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite, potrivit legii;
  2. cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale, potrivit legii.

Perioadele lucrate în fostele grupe I şi a II a de muncă în procentele din programul de lucru, stabilite prin legislația anterioară datei de 01.04.2001 se au în vedere la acordarea acestor beneficii.

Exemplu:

În situaţia în care o persoană a lucrat în grupa I de muncă o perioadă de 15 ani, 70% din timp, pentru acordarea reducerii vârstei standard de pensionare şi a sporului la vechimea în muncă se calculează perioada totală efectiv lucrată în grupa I de muncă, în procent de 100%, adică echivalentul acestei perioade în 100%.

Mai exact, cei 15 ani lucrați 70% din programul de lucru sunt echivalenți cu 10 ani si 6 luni lucrați 100% din timp în aceste condiții.

Deci, reducerea vârstei standard de pensionare se aplică pentru perioada lucrată 100% din timp, respectiv pentru cei 10 ani și 6 luni.

Reducerea vârstei standard de pensionare

Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001, constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite, în vederea reducerii vârstelor de pensionare.
Vârsta standard de pensionare se reduce în raport cu numărul anilor efectiv lucraţi în condiţii deosebite.
Reducerile vârstei standard de pensionare pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebite de muncă/grupa a II-a de muncă (tabelul nr. 1 din Legea nr. 263/2010) operează doar în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare prevăzut de lege în raport de data nașterii.
În situația persoanelor care au desfașurat activitate în grupa I de muncă potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 și în condiții speciale de muncă, stagiul minim de cotizare efectiv realizat în astfel de condiţii pentru care se acordă reducerea vârstei standard de pensionare este de 2 ani, lucrați 100% din timp.
Reducerile vârstei standard de pensionare pentru activitatea desfăşurată în aceste condiții de muncă sunt cuprinse între 1 şi 12 ani, în funcţie de numărul anilor întregi efectiv lucraţi în aceste condiţii (tabelul nr. 2 din Legea nr. 263/2010) şi operează doar în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare prevăzut de lege în raport de data nașterii.
Perioada suplimentară la vechimea în muncă acordată persoanelor care au desfașurat activitate în fostele grupe superioare de muncă, respectiv în condiții speciale și deosebite de muncă.
 1. Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 în care o persoană a desfășurat activitate în grupele I şi a II a de muncă se acordă un spor la vechimea în muncă de:
  1. 3 luni pentru fiecare an întreg lucrat în grupa a II a de muncă;
  2. 6 luni pentru fiecare an întreg lucrat în grupa I de muncă.

   Acest spor se acordă doar dacă persoana în cauză a realizat cel puţin 5 ani în grupele I şi a II a de muncă, 100% din timp.

 2. Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă, conform legii, stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite și condiţii speciale de muncă se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă, care constituie stagii de cotizare în condiţii normale, după cum urmează:
  1. 4 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă;
  2. 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de muncă;

   Acest spor se acordă indiferent de stagiul de cotizare realizat în aceste condiţii de muncă.

SITUAȚII PARTICULARE

 1. Acordarea pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare în situaţia realizării unor stagii de cotizare în fostele grupe I şi a II a de muncă (anterior datei de 1 aprilie 2001), în condiţii deosebite de muncă (după data de 1 aprilie 2001) și în condiții speciale de muncă (după data de 1 aprilie 2001).

  Vârsta standard de pensionare se reduce în raport cu numărul anilor lucraţi efectiv în aceste condiţii de muncă.

  Stagiul minim de cotizare efectiv realizat în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, și în locurile de muncă încadrate în condiţii speciale pentru care se acordă reducerea vârstei standard de pensionare este de 2 ani, lucrați 100% din timp. Reducerile vârstei standard de pensionare sunt cuprinse între 1 şi 12 ani, în funcţie de numărul anilor efectiv lucraţi în aceste condiţii (tabelul nr. 2 din Legea nr. 263/2010) şi operează doar în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare prevăzut de lege.

  Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa a II-a de muncă, până la data de 1 aprilie 2001, constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite, în vederea reducerii vârstelor de pensionare. Reducerile vârstei standard de pensionare pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebite de muncă sunt cuprinse între 4 luni şi 10 ani, în funcţie de numărul anilor întregi efectiv lucraţi în aceste condiţii (tabelul nr. 1 din Legea nr. 263/2010) şi operează doar în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare prevăzut de lege.

  Fracţiunea de an de stagiu de cotizare realizată în grupa I şi/sau condiţii speciale de muncă, pentru care nu se acordă reducerea vârstei standard de pensionare conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. b) din lege, poate fi cumulată cu perioadele de stagiu de cotizare realizate în condiţii deosebite de muncă în vederea reducerii vârstei standard de pensionare conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a) din lege.

  Stagiile de cotizare realizate în grupa I de muncă, condiţii speciale şi/sau alte condiţii de muncă mai mici de 2 ani, se valorifică în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare conform art. 55 alin. (1) lit. a) şi tabelului nr. 1.

  Reducerile vârstelor standard de pensionare acordate persoanelor care au desfașurat activitate în condiții diferite de muncă (în fosta grupă a I de muncă, dar și în condiții deosebite de muncă sau în condiții speciale de muncă, dar și în condiții deosebite de muncă), precum și cele prevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca totalul acestora să depăşească 13 ani.

  De exemplu, reducerea vârstei standard de pensionare acordată persoanelor care au desfăşurat activitate în condiţii deosebite de muncă, grupa I de muncă și condiții speciale poate fi cumulată cu cea prevăzută de Legea nr. 341/2004, fără ca totalul acestora să depăşească 13 ani.

  Vârstele de pensionare reduse în aceste condiţii nu pot fi mai mici de:

  1. 50 de ani pentru femei;
  2. 52 de ani pentru bărbaţi;

 2. Acordarea pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare în situaţia persoanelor care:

  1. au executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracțiuni politice;
  2. au fost private de libertate în locuri de deținere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;
  3. au fost internate în spitale de psihiatrie;
  4. au fost deportate în străinătate după 23 august 1944;
  5. au fost constituite în prizonieri de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reținută în captivitate după încheierea armistitiului;

  În situația acestor persoane vârsta standard de pensionare se reduce cu câte 6 luni, pentru fiecare an întreg de privare de libertate, de deportare în străinătate, după data de 23 august 1944 şi/sau de prizonierat.

  Reducerea vârstei standard de pensionare pentru aceste situaţii operează doar în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare prevăzut de lege.

 3. Acordarea pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare în situaţia persoanelor care:
  1. au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani în condiţii speciale de muncă, în unităţi miniere, în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă.
  2. reducerea vârstei standard de pensionare este de 20 de ani. Vârsta standard de pensionare redusă în cazul acestor persoane nu poate fi mai mică de 45 de ani.
  3. stagiul complet de cotizare este de 20 de ani pentru persoanele care au realizat cel puţin 20 de ani în locuri de muncă în condițiile art. 30 alin.(1) lit.a).
  4. au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 20 ani în următoarele profesii:
   1. Balerin
   2. Dansator
   3. Acrobat
   4. Jongler
   5. Clovn
   6. Călăreţ de circ
   7. Dresor de animale sălbatice
   8. Solist vocal de operă şi de operetă
   9. Instrumentist la instrumente de suflat
   10. Cascador
  5. reducerea vârstei standard de pensionare pentru aceste persoane este de 15 ani. Vârsta standard de pensionare redusă, în aceste cazuri, nu poate fi mai mică de 50 de ani, cu excepţia balerinilor şi acrobaţilor pentru care vârsta de pensionare nu poate fi mai mică de 40 de ani pentru femei şi 45 de ani pentru bărbaţi.
  6. stagiul complet de cotizare este de 25 de ani pentru persoanele care au realizat cel puţin 20 de ani în locuri de muncă în aceste activități.
 4. Persoanele care au desfășurat activităţi de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii beneficiază de pensie pentru limită de vârstă astfel:
  1. indiferent de vârstă dacă au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 15 ani în zona I de expunere la radiaţii;
  2. indiferent de vârstă dacă au realizat un stagiu de cotizare cel puţin 17 ani în zona a II-a de expunere la radiaţii.

  În situaţia acestor persoane stagiul complet de cotizare utilizat la stabilirea drepturilor de pensie este de:

  1. 15 ani, în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona I de expunere la radiaţii;
  2. 17 ani, în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona a II-a de expunere la radiaţii.

 5. Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5, în funcţie de gradul de handicap, după cum urmează:
  1. cu 15 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap grav, dacă au realizat, în condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat, cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare;
  2. cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat, cel puţin două treimi din stagiul complet de cotizare;
  3. cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap mediu, dacă au realizat, în condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat, stagiul complet de cotizare.

  Dovada acestui statut se face cu certificatul de încadrare în grad de handicap, emis în condiţiile legii, şi va conţine obligatoriu:

  1. data dobândirii handicapului care trebuie să fie anterioară datei dobândirii calităţii de asigurat;
  2. gradul de handicap;
  3. menţiunea că persoana este nerevizuibilă;
  4. menţiunea că certificatul a fost emis pentru aplicarea art. 58 din lege.

  Schimbarea ulterioară înscrierii la pensie a gradului de handicap nu afectează drepturile de pensie acordate, cu excepţia cazului în care certificatul de încadrare în grad de handicap a fost anulat, în condiţiile legii.

  Nevăzătorii beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au realizat ca nevăzător cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare.

  În accepţiunea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, nevăzător este persoana cu acuitate vizuală zero, încadrată în gradul de handicap grav. Dovada acestui statut se face cu certificatul de încadrare în grad de handicap emis în condiţiile legii, care va conţine obligatoriu următoarele elemente:

  1. data ivirii handicapului care poate fi ulterioară datei dobândirii calităţii de asigurat;
  2. gradul de handicap grav;
  3. termenul de revizuire-permanent;
  4. menţiunea că certificatul a fost emis în vederea aplicării art. 59 din lege.

  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 632 din 9 octombrie 2018, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că sintagma "preexistent calităţii de asigurat" cuprinsă în art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice este NECONSTITUȚIONALĂ.

Stabilirea pensiei pentru limită de vârstă

Pensia pentru limită de vârstă se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, depusă personal sau prin mandatar desemnat prin procură specială. Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază persoana. Pensia pentru limită de vârstă se cuvine de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, se acordă şi se plăteşte de la data depunerii cererii de înscriere la pensie.

Modalităţi de plată a drepturilor de pensie

Drepturile de pensie se plătesc lunar, în funcţie de optiunea pensionarului:
 1. prin mandat poştal, la domiciliul beneficiarului drepturilor de pensie;
 2. în cont curent sau cont de card la una din băncile cu care Casa Naţională de Pensii Publice a încheiat convenţii pentru plata drepturilor de pensie (listă bănci).

Recalcularea şi revizuirea pensiei pentru limită de vârstă

Pensia pentru limită de vârstă se poate recalcula prin adăugarea veniturilor și/sau a stagiilor de cotizare, perioadelor asimilate stagiilor de cotizare și prin valorificarea altor documente de natură să conducă la modificarea drepturilor de pensie, care nu au fost valorificate la stabilirea acesteia, dar şi prin valorificarea stagiului de cotizare realizat după înscrierea la pensie. Drepturile recalculate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

Documente necesare:

 1. cerere de recalculare;
 2. talon de pensie;
 3. actul de identitate al solicitantului: BI/CI;
 4. adeverințe pentru valorificarea eventualelor venituri/sporuri cu caracter permanent/stagii de cotizare realizate anterior perioadei de 01.04.2001 și nevalorificate la stabilirea drepturilor inițiale.

Revizuirea pensiei pentru limită de vârstă se face din oficiu sau la solicitarea pensionarului în situaţia în care, ulterior stabilirii/plăţii pensiei se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite. Sumele rezultate în urma revizuirii drepturilor de pensie se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie de 3 ani, calculat de la data constatării acestor diferenţe.

Suspendarea plăţii pensiei pentru limită de vârstă

 1. pensionarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat convenţie de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă potrivit prevederilor acesteia pensia se plăteşte de către celălalt stat;
 2. la cererea pensionarului.

Reluarea plăţii pensiei pentru limită de vârstă se face la cerere:

 1. începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;
 2. începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului de 30 de zile.
 3. de la data suspendării şi numai dacă între data suspendării şi data reluării plăţii nu a intervenit conform legii, o altă cauză de suspendare sau încetare a plăţii (art.115 alin.(2)) si cu respectarea termenului general de prescriptie de 3 ani.

Încetarea plăţii pensiei pentru limită de vârstă

Plata pensiei încetează începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:

 1. pensionarul a decedat;
 2. pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia.

Anularea deciziei de pensie pentru limită de vârstă

Decizia de pensie poate fi anulată la cererea titularului, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Potrivit prevederilor Legii nr.9/2023, a fost eliminată obligativitatea prezentării/depunerii de către beneficiari a copiilor documentelor prevazute de legislația din domeniul de activitate al caselor teritoriale de pensii, fotocopierea gratuită a documentelor originale fiind asigurată de instituțiile în cauză.

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA PENSIEI LIMITĂ DE VÂRSTĂ

 1. Cerere pentru înscrierea la pensie pentru limita de vârstă - (Anexa nr. 6 la norme) ;
 2. Carnetul de muncă - (original);
 3. Carnetul de muncă pentru membrii CAP - (original);
 4. Carnetul de asigurări sociale pentru agricultori - (original);
 5. alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
 6. Actele de stare civilă ale solicitantului Buletin/ Carte Identitate, Certificat de Naştere şi/ sau Certificat de căsătorie) - (original);
 7. Livret militar (original);
 8. Diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) și adeverința din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 9. Dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituții de învăţământ universitar din străinătate;
 10. Adeverința privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/ individual de muncă ( Anexa nr. 15 la norme ) (original);
 11. Adeverința privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiții deosebite și speciale, ( Anexa nr. 12 la norme, Anexa nr. 13 la norme, Anexa nr. 14 la norme ) - (original) .
 12. Procura specială, pentru mandatar - (în original) ;
 13. Acte pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Adeverința care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 - (original)
 15. Alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.
Documentele se depun la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
      Ghişeul 1, la parter
      Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici

PUNCTUL DE PENSIE -2024 -

Valoarea punctului de pensie începând cu luna IANUARIE 2024 este de 2032 lei

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Proiectul SIPOCA 35

Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

2213516 vizitari
© 2019-2023 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciul Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela Elena CIORTAN