PENSIA DE URMAŞ

Au dreptul la pensie de urmaş copiii şi soţul supravieţuitor , dacă persoana decedată era pensionar sau indeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.
Copiii au dreptul la pensie de urmaş
a. până la vârsta de 16 ani;
b. dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;
c. pe toata durată invaliditaţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b;
d. cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi reprezintă însumarea drepturilor de urmaş, calculate după fiecare părinte.
Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 10 ani.
 • Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 1 an.
 • Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul Soţul ui susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de munca, a unei boli profesionale sau tuberculozei si dacă nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie.
 • Soţul supravieţuitor beneficiază de pensie de urmaş pe o perioada de 6 luni de la data decesului, dacă în aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3).
 • Soţul supravieţuitor care are în ingrijire la data decesului susţinătorului unul sau mai multi copii în vârsta de pana la 7 ani beneficiază de pensie de urmaş pana la data implinirii de catre ultimul copil a varstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o pătrime din salariul mediu brut pe economie stabilit conform art. 5 alin. (3).
 • Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei, în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel: a. pentru un singur urmaş - 50%
  b. pentru 2 urmaşi - 75%
  c. pentru 3 sau mai mulţi urmaşi - 100%
  Opţiune între pensia de urmaş şi pensia proprie
  Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasa pensie.

  Potrivit prevederilor Legii nr.9/2023, a fost eliminată obligativitatea prezentării/depunerii de către beneficiari a copiilor documentelor prevazute de legislația din domeniul de activitate al caselor teritoriale de pensii, fotocopierea gratuită a documentelor originale fiind asigurată de instituțiile în cauză.

  ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA PENSIEI DE URMAŞ

  1. Cerere pentru acordarea pensiei de urmaş; ;
  2. Certificat de deces (original) şi cauza decesului pentru susţinătorul decedat care nu are calitatea de pensionar;
  3. Adeverinţa de studii pentru copii urmaşii cu vârstă de peste 16 ani;
  4. Certificat de Naştere/ Buletin/Carte de identitate ;
  5. Carnet de muncă (original);
  6. Livret militar (original);
  7. Acte de stare civilă ale solicitantului şi ale urmaşilor din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul;
  8. Talonul de pensie al decedatului.

        Cererea, împreună cu actele doveditoare, se depune de către solicitant, în termen de 90 de zile de la data decesului susţinătorului sau în termen de 90 de zile de la data îndeplinirii condiţiilor.

  Documentele se depun la Casa Judeţeană de Pensii Argeş
        Ghişeul 1, la parter
        Program de lucru cu publicul şi contact >> click aici

  PUNCTUL DE PENSIE -2024 -

  Valoarea punctului de pensie începând cu luna IANUARIE 2024 este de 2032 lei

  INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

  Proiectul SIPOCA 35

  Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

  2213601 vizitari
  © 2019-2023 Casa Judeteana de Pensii Arges @Serviciul Evidenta Contribuabili si Informatica @ Aniela Elena CIORTAN