Prestaţii

       In sistemul public de pensii se acorda urmatoarele categorii de pensii:

    

        Pensie pentru limita de varsta

        Pensie anticipata

        Pensie anticipata partiala

        Pensie de invaliditate

        Pensie de urmas

    

       In sistemul public de pensii in afara pensiilor, se mai pot acorda, in conditiile Legii, urmatoarele prestatii:

        Tratament balnear, altul decat cel care, potrivit legii, se suporta de la bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru asigurati si pensionari

        Bilete de odihna pentru asigurati

        Ajutor de deces, in cazul asiguratului, pensionarului sau unui membru al familiei dintre acestia

Calculul pensiilor

Punctul de pensie

Valoarea punctului de pensie începând cu luna Iulie 2018 este de 1100 lei
*******************

Informaţii de presă

PLATI 2018-
Informatii utile

1259897 vizitări
© 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ IT ADRIAN