DECLARAŢII DE AVERE ŞI INTERES

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

Director executiv

1

ENACHE Aida Ionela Director Executiv
Compartimentul Audit

2

CSEGEDI Celia Auditor superior
Serviciul legislaţie, contencios şi executare silită

3

OLARESCU Marius Sef serviciu

4

STEFAN Cristina Consilier juridic

5

BUCIU Adrian Consilier juridic

6

BANICESCU Rino Consilier juridic

7

GEORGESCU Minodor Consilier juridic

8

LAZAR Dana Inspector superior

9

SANDU Cristina Inspector superior

10

TEODOESCU Magdalena Consilier superior
Compartiment Informatică

11

SUSCHINĂ Nicoleta Georgeta Consilier superior

12

IONICĂ Adrian Inspector superior
Serviciul resurse umane, comunicare, relaţii publice

13

RĂDULESCU Carmen Inspector principal

14

RADU Amada Teodora Inspector superior

15

DANESCU Nora Elena Ispector asistent

16

NECULAE Mariana Referent

17

PETRESCU Carmen Referent
Compartimentul accidente de muncă şi boli profesionale

18

HIRICĂ Despina Consilier superior

19

CEAUŞU Maria Consilier principal
Serviciu financiar contabilitate

20

RADU Mirela Şef serviciu

21

BACRIA Marilena Consilier superior

22

SANDU Luminiţa Consilier superior

23

DINCĂ Elena Inspector principal

24

NEAGU Ionela Inspector principal

25

BUCULESCU Ecaterina Referent superior

26

FRANCZEN Dana Referent superior
Compartiment gestiune bilete de tratament

27

BIRCA Marius Inspector principal

28

CRUCERU Andrei Consilier juridic
Serviciu evidenţă contribuabili

29

CRISTESCU Liliana Şef serviciu

30

LUCA Mirela Consilier superior

31

STROESCU Vasile Consilier superior

32

TOMA Roxana Inspector superior

33

TOMA Laura Inspector superior

34

CIOBOATĂ Gabriel Inspector superior

35

LANGĂ Alina Inspector superior
Compartiment achiziţii publice

36

FLOREA Sorin Inspector superior
Serviciul stabiliri prestaţii

37

ANTEA Elena Ecaterina Consilier superior

38

VITAN Cornelia Inspector principal

39

DIACONESCU Catalin Marius Inspector superior

40

PANĂ Nicoleta Inspector superior

41

DUMITRASCU Mariana Inspector principal

42

PĂTRAŞCU Mihaela Laura Inspector superior

43

RĂDUCANU Mihaela Roxana Inspector superior

44

MIDUŞ Cristina Inspector superior

45

POPESCU Daniela Inspector superior

46

MOSOIA Mihaela Inspector superior

47

PETRICĂ Alice Clara Inspector superior

48

MOSOIA Iulian Marian Inspector superior

49

DĂNESCU Emilia Inspector superior

50

BADEA Ileana Valentina Inspector superior

51

TUDORA Gabriela Inspector superior

52

GROŞANU Diana Inspector superior

53

STOENESCU Otilia Elena Inspector superior

54

GHERGHE Cornel Marius Inspector superior

55

MARINESCU Alina Inspector asistent

56

DOCHINOIU Ioan Inspector superior

57

STOIAN Paula Inspector principal

58

Pandele Liliana Lisandrina Inspector superior
Compartiment pensii internaţionale

59

MARINESCU Ionut Paul Inspector principal
Serviciu plăţi prestaţii

60

ARDELEANU Isabela Şef serviciu

61

NIŢU Ancuţa Elena Consilier superior

62

TOMA Ştefania Inspector superior

63

DAVIDOVICI Monica Inspector superior

64

IORDACHE Ana Inspector superior

65

STAN Rodica Mirela Inspector superior

66

DUNĂ Mihaela Inspector superior

67

RĂDULESCU Anca Referent superior

68

NAVACOVSCHI Maria Inspector superior

69

FLORESCU Maria Rodica Referent superior

70

FRATICA DRAGOMIR Mirela Consilier superior

Calculul pensiilor

Punctul de pensie

Valoarea punctului de pensie începând cu luna Iulie 2017 este de 1000 lei
*******************

Informaţii de presă

Plati 2016
PLATI 2017
Lista functiilor si veniturilor salariale
Informatii utile

1134506 vizitări
© 2008-2016 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ IT ADRIAN