Cotele de contribuţii


      Prin Legea nr. 294/2011 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012, s-au stabilit urmatoarele cote de contributii:

      A. In perioada 1 ianuarie - 31 Decembrie 2012:
 • pentru conditii normale de munca - 31,3%
 • pentru conditii deosebite de munca - 36,3%
 • pentru conditii speciale de munca - 41,3%

        Cota contributiei individuale de asigurari sociale, este de 10,5%, indiferent de conditiile de munca.

        In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 2% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazute de Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

        Diferenta dintre cotele de contributie de asigurari sociale aprobate prin lege, functie de conditiile de munca si cota de contributie individuala de asigurari sociale, se suporta de angajator.

   

  Contribuţia angajatorului


 • Cotele de contributii de asigurari sociale sunt diferentiate in functie de conditiile de munca normale, deosebite sau speciale.
 • Contributia de asigurari sociale datorata de angajatori reprezinta diferenta dintre nivelul cotelor de contributii de asigurari sociale stabilite diferentat, in functie de conditiile de munca, prin legea anuala a bugetului asigurarilor sociale de stat si nivelul cotei de contributiei individuale de asigurari sociale.
 • Baza lunara de calcul, la care angajatorul datoreaza contributia de asigurari sociale, o constituie fondul total de salarii brute lunare realizate de asiguratii prevazuti in Legea nr. 263/2010.
 • Salariul mediu brut stabilit pentru anul 2012 este de 2.117 lei.
 • Potrivit Legii nr. 294/2011 a BASS, cotele de contributie de asigurari sociale datorate de angajator sunt:

        A. In perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2012:
 • pentru conditii normale de munca - 21,8%
 • pentru conditii deosebite de munca - 26,8%
 • pentru conditii speciale de munca - 31,8%

   

  Contribuţia asiguratului


 • Contributia de asigurari sociale se datoreaza din momentul incadrarii in una dintre situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) sau de la data incheierii contractului de asigurare sociala.
 • Contributia individuala de asigurari sociale se datoreaza de asiguratii prevazuti in Legea nr. 263/2010 la art. 6 alin. (1) pct. I si II, iar cota contributiei individuale de asigurari sociale se stabileste prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
 • Contributia individuala de asigurari sociale, pentru anul 2012 este de 10,5 % indiferent de conditiile de munca.
 • Baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul asiguratilor o constituie:
  • venitul brut realizat lunar;
  • venitul lunar asigurat, prevazut in declaratia sau in contractul de asigurare sociala;
 • Contributia individuala de asigurari sociale, datorata de asiguratii prevazuti in Legea nr. 263/2010 la art .6 alin.(1) pct.I si II, se retine integral din salariu sau dupa caz, din venitul brut lunar al asiguratului si se vireaza lunar de angajator la Casa Judeteana de Pensii Arges.
 • Contributia datorata de asiguratii cu declaratii sau contracte de asigurare reprezinta 31,3% din venitul asigurat si se vireaza lunar la Casa Judeteana de Pensii Arges. In cazul asiguratilor cu contract de asigurare, plata contributiei se poate face si anticipat, pe o perioada de cel mult 12 luni, calculata de la data la care se face plata.

   

  Sume asupra cărora nu se calculează CAS


 • prestatii suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale;
 • diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer, precum si drepturile de autor;
 • sumele reprezentand participarea salariatilor la profit;

   

  Documentul de plată - elemente obligatorii


 • cod numeric personal -element obligatoriu pentru identificarea asiguratului;
 • numele asiguratului - element obligatoriu pentru identificarea platitorului;
 • denumire beneficiar - Casa Judeteana de Pensii Arges;
 • cont bancar beneficiar - element obligatoriu pentru evidenta corecta a contributiei de asigurari sociale datorate si platite;

   

 • Calculul pensiilor

  Punctul de pensie

  Valoarea punctului de pensie începând cu luna Iulie 2018 este de 1100 lei
  *******************

  Informaţii de interes public

  Informaţii de interes public
  Anunţuri pentru cetăţeni
  Informatii utile

  1338063 vizitări
  © 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ IT ADRIAN