DESPRE C. J. P. ARGEŞ
EVIDENȚĂ CONTRIBUABILI
PENSII ȘI BENEFICII
BILETE DE TRATAMENT
PENSII INTERNAȚIONALE
A.M.B.P.
TRANSPARENȚĂ C. J. P.
ACTE ȘI FORMULARE
LEGĂTURI UTILE

ÎNTREBĂRI FRECVENTE - Portalul CNPP

CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE - CNPP

Proiectul SIPOCA 35

Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

CRITERII ACORDARE BILETE DE TRATAMENT PENTRU ANUL 2019

a) Criterii acordare bilete de tratament pentru anul 2019, dupa cum urmeaza:
 • Criterii acordare bilete de tratament - partea I-a ;
 • Criterii acordare bilete de tratament - partea II-a ;
 • Criterii acordare bilete de tratament - partea III-a ;
 • b) In cazul pensionarilor din cadrul sistemului public de pensii care au si calitatea de asigurati , contributia individuala este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie si din nivelul castigului brut de natura salariala realizat, respectiv din nivelul venitului lunar asigurat, care au constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale din luna anterioara celei in care se efectueaza repartitia;
  c) In cazul persoanelor care desfasoara activitate in baza unui contract individual de munca si in cazul functionarilor publici , al caror castig brut de natura salariala realizat care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale si/sau , dupa caz, cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate cuvenite pentru luna respectiva, conform legii, este mai mic sau egal cu castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contributiei individuale este de 50% din pretul biletului de tratament balnear;
  d) In cazul persoanelor care desfasoara activitate in baza unui contract individual de munca si in cazul functionarilor publici , al caror castig brut de natura salariala realizat care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale si/sau , dupa caz, cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate cuvenite pentru luna respectiva, conform legii, este mai mare decat castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul curent, se achita pretul integral al biletului de tratament balnear;
  e) In cazul somerilor cuantumul contributiei este de 50% din cuantumul indemnizatiei de somaj stabilita conform legii, sau din cuantumul indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate cuvenita pentru luna respectiva;
  f) In cazul somerilor care realizeaza , potrivit legii si alte venituri de natura salariala, cuantumul contributiei este de 50% din cuantumul indemnizatiei de somaj stabilita conform legii, si din nivelul castigului brut de natura salariala realizat, respectiv din nivelul venitului lunar asigurat, care au constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, din luna anterioara celei in care se efectueaza repartitia;
  g) In cazul persoanelor asigurate pe baza de declaratie de asigurare privind venitul asigurat la sistemul public de pensii si al persoanelor asigurate pe baza de contract de asigurare sociala , care au in luna anterioara celei in care se efectueaza repartitia, venitul lunar asigurat mai mic sau egal cu castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, pe anul curent, cuantumul contributiei este de 50% din pretul biletului de tratament balnear. Pentru asiguratii care au venitul lunar asigurat mai mare decat castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat , se achita pretul integral al biletului de tratament;
  h) In cazul copiilor beneficiari de pensie de urmas , contributia individuala este de 50% din pensia bruta a urmasului in cauza , din luna anterioara celei in care se efectueaza reparitia;
  i) In cazul persoanei care insoteste copilul minor beneficiar de pensie de urmas , contributia individuala va fi calculata ca la persoanele prevazute la lit. a, b,c,d,f si g;
  j) In cazul persoanei care insoteste pensionarul de invaliditate gradul I sau persoana cu handicap grav, contributia individuala va fi calculata la fel ca la persoanele prevazute la lit.a,b,c,d,f si g;
  k) In cazul personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, asigurati ai sistemului public de pensii, al caror castig brut este realizat exclusiv din aceste calitati, cotributia individuala este de 50% din pretul biletului de tratament balnear;
  l) In cazul persoanelor care, pe langa veniturile realizate in calitate de cadru didactic sau cadru didactic auxiliar din invatamant, realizeaza si venituri de natura salariala in calitate de asigurati ai sistemului public de pensii, contributia individuala este de 50% din pretul biletului de tratament balnear , sau, dupa caz, pretul integral al biletului de tratament in functie de nivelul total al castigului brut de natura salariala realizat;
  m) In cazul pensionarilor sistemului public de pensii, care realizeaza si venituri in calitate de cadru didactic sau cadru didactic auxiliar din invatamant, contributia individuala este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, si din nivelul castigului brut de natura salariala realizat, respectiv din nivelul venitului lunar asigurat, care au constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale din luna anterioara celei in care se efectueaza repartitia;
  n) In cazul in care contributia individuala calculata depaseste pretul integral al biletului de tratament balnear, persoana indreptatita plateste pretul integral al acestuia.
  __________________________________________

  PUNCTUL DE PENSIE - 2019 -

  Valoarea punctului de pensie începând cu luna SEPTEMBRIE 2019 este de 1265 lei
  __________________________________________
  Când mă pot pensiona?
  __________________________________________
  De ce să îmi fac cont?
  __________________________________________
  INFORMAŢII INTERES PUBLIC
  __________________________________________
  __________________________________________

  SERVICII ELECTRONICE - Portalul CNPP

  __________________________________________

  1406387 vizitări
  __________________________________________
  © 2008-2019 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ Serviciu Evidenţă Contribuabili şi Informatică