Cuantumul contribuţiei pentru obţinerea unui bilet de tratament

 

      Persoanelor, ale caror cereri au fost aprobate, li se stabileste cuantumul contributiei dupa cum urmeaza:

      a) In cazul pensionarilor beneficiari ai sistemului public de pensii, contributia persoanei este de 50% din cuantumul total net cuvenit al drepturilor de pensie, din luna anterioara celei pentru care se elibereaza biletul de tratament balnear;

      b) In cazul pensionarilor pentru limita de varsta si al pensionarilor de invaliditate gradul III, care sunt angajati cu contract individual de munca, in vederea stabilirii contributiei li se va lua in considerare numai calitatea de pensionar;

      c) In cazul asiguratilor care au salariul brut lunar mai mic sau egal decat salariul mediu brut folosit la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, cunoscut la data solicitarii biletului, cuantumul contributiei este de 50% din pretul integral al biletului de tratament balnear;

      d) In cazul asiguratilor care au salariul brut lunar mai mare decat salariul mediu brut folosit la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, cunoscut la data solicitarii biletului, se achita pretul integral al biletului de tratament balnear;

      e) In cazul asistentului personal / insotitorului persoanei cu handicap/ pensionarului de invaliditate, care are calitatea de asigurat sau pensionar al sistemului public de pensii, cuantumul contributiei persoanei este de 50% din nivelul salariului minim pe economie;

      f) In cazul copiilor minori care insotesc parintele, precum si in cazul copiilor minori care au fost adoptati, carora le-a fost numit tutore, care au fost incredintati sau dati in plasament, cuatumul contributiei este de 50% din contributia titularului;

      In cazul in care titularul beneficiaza de bilet gratuit, contributia este de 50% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin Hotarare a Guvernului.

      g) In cazul sotului / sotiei care nu are venit propriu se achita pretul integral al biletului de tratament balnear;

      h) In cazul somerilor cuantumul contributiei este de 50% din cuantumul indemnizatiei de somaj;

      i) In cazul persoanelor asigurate pe baza de declaratie de asigurare sau pe baza de contract de asigurare, cuantumul contributiei este de:

 • 50% din pretul biletului de tratament balnear, pentru asiguratii care au venitul lunar asigurat mai mic sau egal decat salariul mediu brut folosit la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, cunoscut in luna anterioara celei pentru care se elibereaza biletul;
 • pretul integral al biletului de tratament balnear, pentru asiguratii care au venitul lunar asigurat mai mare decat salariul mediu brut folosit la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, cunoscut in luna anterioara celei pentru care se elibereaza biletul;

        j) In cazul copiilor beneficiari de pensie de urmas, cuantumul contributiei este de 50% din cuantumul total net cuvenit al drepturilor de pensie ale urmasului in cauza, din luna anterioara celei pentru care se elibereaza biletul de tratament balnear, dar nu mai mult de 25% din salariul minim brut pe tara,stabilit prin Hotarare a Guvernului.

        k) In cazul insotitorului copilului minor beneficiar de pensie de urmas, contributia individuala este de 50% din salariul minim brut pe tara, stabilit prin Hotarare a Guvernului

        l) In cazul personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant cuantumul contributiei este de 50% din pretul biletului de tratament balnear;

        m) In cazul angajatilor sistemului public de pensii (CNPP, Case teritoriale de pensii si INEMRCM) cuantumul contributiei este de 50% din salariul de baza brut aferent lunii anterioare celei in care incepe sejurul in statiunea de tratament balnear solicitata, dar nu mai mult de 50% din pretul biletului de tratament balnear. Copiii acestor persoane datoreaza o contributie in cuantum de 50% din contributia titularului;

        n) In cazul pensionarilor sistemului pensiilor militare de stat si asigurarilor sociale din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, precum si pensionarilor sistemului pensiilor de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politistilor, cuantumul contributiei individuale este pretul integral al biletului de tratament balnear, urmand ca ulterior structurile de pensii militare sa deconteze acestora diferenta dinrtre valoarea integrala a biletelor si contributia datorata.

        In cazul in care contributia personala calculata depaseste pretul integral al biletului, persoana plateste pretul integral al biletului.


 • Calculul pensiilor

  Punctul de pensie

  Valoarea punctului de pensie începând cu luna Ianuarie 2015 este de 830.2 lei
  *******************

  Informaţii de presă

  Software

  769159 vizitări
  © 2008-2013 Casa Judeţeană de Pensii Argeş @ IT ADRIAN